Meny
Bli medlem

Kommunereformen. H + V + AP i Tinn vil forhandle med Notodden og Hjartdal

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Rådmannens innstilling om forhandlinger passer nok bra for H, i det Berit Stormoen H kalte dette en velferdsreform i debatten. Sp mener dette er en sentraliseringsreform.

 Tinn kommunestyre 22. juni behandlet vi rådmannens «utredning og videre prosess».

SP har i lengre tid arbeidet med et dokument om kommunereformen i påvente av rådmannens utredning. Her er professor Bjarne Jensens vitenskapelig dokumenterte foredrag 7.5.15 på Rjukan viktig underlag. Sps konklusjon etter rådmannens utredning og egen utredning er at vi vet nok og ville stoppe nå. Vi fant ingen grunn til å gå inn i omfattende ressurskrevende forhandlinger med Notodden og Hjartdal som var de eneste nabokommuner som ville «danse» med oss. Rådmannen har fremlagt en utredning i saken på hele 142 sider, i den finnes ikke et eneste argument som begrunnelse for at vi bør gå inn i forhandlinger med nabokommuner om sammenslåing. Allikevel legger han fram forslag om forhandlinger som han vet er svært ressurskrevende og omfattende.. Rådmannens innstilling om forhandlinger passer nok bra for H, i det Berit Stormoen H kalte dette en velferdsreform i debatten. Sp mener dette er en sentraliseringsreform.

SV har tidligere vært klare på sitt standpunkt. Ap har gått ut i media og proklamert at de har et vedtak i partiet på ikke å slå seg sammen med noen. Derfor var det naturlig at jeg kontaktet SV og AP og spurte om de var klar til å stoppe prosessen – vi har flertall til det – og om de ville ha Sps utredning i saken. Begge ønsket utredningen, SV svarte fort, de var enige med SP i å stoppe prosessen nå. Men Ap hørte jeg ikke noe fra, det hadde vel vært alminnelig høflighet å melde tilbake. Men så «sprang bomben» på Kommunestyremøtet 22. juni, AP gruppelederen gikk på talerstolen og sa at AP ville følge rådmannens innstilling og forhandle. Og slik ble det, da H+V+A utgjorde flertallet mot SP og SV.

Høyre og Venstre er det grunn til å være usikker på, men at AP som sier de ikke vil slå seg sammen med noen blir med på denne omfattende prosessen, gjør meg svært usikker på hva de kommer til å lande på. Dette kan velgerne stoppe ved valget 14. september. Da kan et nytt flertall i kommunestyret gjøre om på dette vedtaket.

Austbygde 27. juni 2014

Halvor Lurås

varaordfører SP