Meny
Bli medlem

KOMMUNESAMMENSLÅING ER FRIVILLIG

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Kommunesammenslåing er frivillig -Det er utredningen som vi er pålagt å gjøre, - og utredning er bra.

Regjeringens mål med kommunereformen er

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne?

2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling?

3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner?

4) Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver.?

I all hovedsak er dette mål som de færreste av oss vil kunne være uenige i, da dette er mål som folkevalgte og kommunalt ansatte i alle år har, -og fortsatt jobbet etter. Regjeringens løsning for å nå disse målene er å slå sammen dagens kommuner slik at man får færre, og dermed større kommuner, noe som i følge regjeringen vil gjøre kommunene mer robuste.

Det er imidlertid stadig flere innbyggere som stiller spørsmåltegn ved om større og robuste kommuner virkelig er den beste løsningen for å nå målene for reformen.

Tvang –eller frivillighet har vært et sentralt tema i debatten, der både statsråder, statssekretærer, enkelte fylkesmenn og rådmenn har uttalt at ”dette går ikke over av seg selv” og at ”det er lurt å sitte i førersetet når toget går”. Dette har ført til en oppfatning hos mange at sammenslåing er uunngåelig, og at det dermed er fornuftig å være aktive pådrivere for å diskutere hvilke kommuner man ønsker å slå seg sammen med. Denne feilaktige oppfatningen av tvang er uheldig, og gjør at diskusjonene i hovedsak handler om ”hvem vi skal slå oss sammen med” i stedet for å diskutere de aller viktigste spørsmålene:

-Hvordan kan vår kommune yte enda bedre, og mer likeverdige tjenester?

-Hvordan kan vår kommune utvikles mer helhetlig og samordnet med resten av samfunnet?

-Hvordan kan våre kommunepolitikerne styre slik at kommunen i fremtiden blir mer økonomisk robust, og dermed bærekraftig?

-Hva er en robust kommune?

-Hvordan kan kommunepolitikerne styrke og forbedre demokratiet?

-ER større kommuner den beste løsningen for å oppnå disse målene?

Det er blant annet disse spørsmålene innbyggere og folkevalgte i alle kommuner nå blir nødt til å vurdere gjennom utredningen som regjeringen har pålagt kommunene å gjennomføre. Dette blir en sunn øvelse da vi nok ellers har for lett for å fokusere på hvilke tjenester vi skal redusere for å få neste års budsjett i balanse.

Når alle spørsmål er besvart, vil svarene danne grunnlag for om kommunestyrene vedtar sammenslåing –eller ikke. 

Utredning og behandling i kommunestyrene må gjøres innen sommeren 2016.

Om kommunene vil slå seg sammen med andre, -eller ikke, ja det bestemmer hver enkelt kommune selv! 

-Det er viktig å huske på neste gang vi diskuterer kommunesammenslåing.

Ronny Grindstein,

Ordfører i Gratangen / Styremedlem Troms Senterparti