Meny
Bli medlem

Kommunestruktur, av Ken Skeie, leder i Hjartdal Sp

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det første jeg vil si om de nye forslagene til kommunestruktur, er at det er ikke demokratisk å tvangssammenslå kommuner, fordi om de som styrer tror de vet best. Ingen har garanti for at en stort sett velfungerende struktur blir bedre etter sammenslåing. Som vi ser i dag har flere større kommuner økonomiske problemer enn små. Vi vet at under større forhold er det vanskeligere å holde oversikten og glemme små,viktige detaljer, skriver Ken Skeie, leder i Hjartdal Senterparti

Ordet robust har florert i forbindelse med reformen som en generell definisjon på hva vi skal få ut av den. Noe mer konkret av samfunnsmessige fordeler har man ikke greidd å utrede av tanken om færre kommuner. Man tror trolig at det blir innsparinger for staten, mindre administrasjon og enklere, bedre behandlingsrutiner. Dette er lite gjennomtenkt strategi, reformen burde vært utprøvd over en periode med utvalgte kommuner for å kartlegge fordeler og ulemper med strukturen. Sånn det ser ut nå har vi fått en politikk der større enheter skal være et svar på alle problemene kommunene står overfor.

 

Sikkert er det at lokaldemokratiet blir taperen da beslutningen som betyr noe for deg blir flyttet lengre bort fra deg og de som beslutter for deg har mindre tilknytning til det som betyr noe for deg og ditt nærmiljø.