Meny
Bli medlem

Kompromissforslag om Rjukan og Kragerø

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet vil ha et kompromissforslag med Ap og de andre partiene på Stortinget i sykehusstriden i Telemark. I forslaget til løsning bes Regjeringen å sikre en ny vurdering av Utviklingsplanen, etter at det er utarbeidet en samfunnsmessig - og beredskapsmessig konsekvensanalyse.

Forslaget vil bli fremmet som et tillegg til de andre forslagene som ligger i innstillingen i forbindelse med representantforslaget, om at Stortinget skal avgjøre vesentlige endringer i sykehusstruktur, som behandles i Stortinget tirsdag 17.juni.

- På et ekstraordinært styremøte i Helse Sør Øst 3.juni ble det av flere styremedlemmer påpekt at en slik overordnet analyse manglet for Telemark. Jeg mener at det er veldig mange gode grunner for at det må gjøres en ny vurdering av Utviklingsplanen, etter at foretaket har fått utarbeidet en slik overordnet samfunnsmessig - og beredskapsmessig analyse. Det er viktig at dette blir en uavhengig, ekstern analyse, sier Kjersti Toppe (Sp), 1.nestleder i Helse- og omsorgskomiteen.

Senterpartiet legger til grunn at inntil en slik ny overordnet analyse er foretatt, må driften ved sykehusene gå som normalt.

- Det er ingen fakta som peker på at driften ved Rjukan og Kragerø er uforsvarlig eller har dårlig kvalitet i dag. Dette ble også bekreftet av administrerende direktør Peder Olsen i Helse Sør Øst på styremøtet forrige tirsdag. Derfor er jeg trygg på at det er riktig at vedtaket kan utsettes slik at beslutningene tas på et ordentlig grunnlag, sier Kjersti Toppe.

Senterpartiet respekterer at Arbeiderpartiet og regjeringspartiene forsvarer foretaksmodellen, og derfor vegrer seg mot å ta store beslutninger i Stortinget. Vårt kompromiss legger også opp til, helt i tråd med foretaksmodellen, at det er foretaket nå som må gjøre jobben - etter Stortingets overordnede føringer. Forslaget er i dag sendt til partiene på Stortinget og disse partienes fylkeslag i Telemark.

- Vi ønsker et best mulig resultat for Telemark i denne saken, og ønsker en samling blant stortingspartiene. Senterpartiet er beredt til å gå på et konkret forslag for å sikre desentraliserte akuttfunksjoner i Telemark, men mener det viktigste er et forslag flertallet kan samles om. Vi vil også være villig til å se på formuleringer fram til tirsdag, om det er ønsker fra de andre partiene om dette, avslutter Kjersti Toppe.


Forslaget fra Senterpartiet er i to punkt og lyder:

1. Stortinget ber regjeringen sørge for at Utviklingsplan Telemark HF 2014-2016 blir vurdert på ny etter at det er utarbeidet en ekstern samfunnsmessig- og beredskapsmessig konsekvensanalyse

2. Stortinget ber regjeringen sørge for at akuttfunksjoner og døgnbehandling inntil videre videreføres ved Rjukan og Kragerø sykehus.