Medaljen henger høyt og tildeles personer som har gjort en stor samfunnsnyttig innsats over lengre tid. Det er liten tvil om at Inga Karlsen er kvalifisert, også sett fra et kirkelig perspektiv. 

- Hun har vært en stor pioner og døråpner for det samiske inn i kirken. Hun var den første samiske representanten i bispedømmerådet, hun har jobbet med oversettelse av Det nye testamentet, liturgier og salmebok, forteller rådgiver Brita Bye, som i mange år har jobbet med samisk kirkeliv for Sør-Hålogaland bispedømmeråd.

- Inga Karlsen har dessuten vært talskvinne på Kirkemøtet, der hun i en alder av over 80 år ble tildelt ungdomsprisen. Det er viktig og fortjent at Inga Karlsen får denne anerkjennelsen fra Kongen, understreker Bye.