Meny
Bli medlem

Kongsvinger sjukehus og Sp.

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
I Glåmdalen den 20. august blir Senterpartiet av Frp beskyldt for å ikke kjempe for Kongsvinger sjukehus. Det er et svært feilaktig bilde som blir tegnet av Sp i dette innlegget.

Kongsvinger sjukehus og Sp

 

I Glåmdalen den 20. august blir Senterpartiet av Frp beskyldt for å ikke kjempe for Kongsvinger sjukehus. Det er et svært feilaktig bilde som blir tegnet av Sp i dette innlegget. I motsetning til alle andre partier i fylkestinget har Senterpartiet stått på barrikadene for å bevare lokalsjukehusene, noe som også er i tråd med vårt fylkesvalgsprogram. Sp har blitt beskyldt for å være på ville veger i fylkestinget, blant annet av SVs gruppeleder Christian Haugen, når vi forfekter at en sjukehussentralisering kan ramme tilbudene ved lokalsjukehusene.  Det er stor sannsynlighet for at et nytt hovedsjukehus i Mjøsregionen vil bygge ned Elverum sjukehus, og store investerings og driftskostnader vil etter stor sannsynlighet ramme både lokalsjukehusene på Tynset og Kongsvinger.

Senterpartiet er levende opptatt av å styrke lokalsykehusene. Vi vil ta i bruk hele Hedmark, og en sjukehussentralisering vil nødvendigvis gi mer sentralisering av andre virksomheter og bosetting til Mjøsområdet. Det er naivt å tro at en flytting av rundt 5000 arbeidsplasser til et nytt hovedsjukehus på Rudshøgda ikke vil ha en sentraliserende effekt i fylket, og  det vil tappe Elverum, Tynset og Kongsvinger for arbeidsplasser og tjenestetilbud.

Før fylkestingets behandling av saken om nytt hovedsykehus i 2012 oppfordret jeg Glåmdølene om å våkne. Administrerende direktør Morten Lang Rees orienterte den gang i fylkestinget, og han gikk langt i å antyde at det nok ikke ville bli akuttfunksjoner ved Kongsvinger sjukehus hvis et nytt hovedsjukehus ble realisert.  I frykt for å svekke det totale somatiske helsetilbudet i fylket foreslo Sp at det skulle utredes et alternativ til en samling til ett hovedsjukehus, og at Sykehuset Innlandet burde ta seg tida til å utrede saken utover de helsefaglige perspektivene for å forsikre seg om at en slik samling av helsetjenestene ikke ville gå på bekostning av et desentralisert tilbud, og ha en uønsket sentraliserende effekt på samfunnet for øvrig. Også den gang vedtok Oppland fylkesting at Tynset og Kongsvinger sykehus måtte inngå i en totalvurdering, og nå har de vedtatt at det er politisk

umulig å ikke ha noe sjukehus i Oppland, samtidig som Hedmark skal beholde Tynset, Kongsvinger og et nytt storsykehus.

På grunn av at innstillingen til Hedmark fylkesting mente at Kongsvinger sykehus kun skulle ha akuttfunksjoner på visse områder, fremmet Senterpartiet en egen uttalelse hvor lokalsjukehus, akuttbedreskap m.m. ble belyst. Samtidig fremmet vi en henstilling om at saken om et nytt hovedsjukehus burde vurderes på nytt.

Frp mener at Kongsvinger, Tynset og Elverum skal opprettholdes, og at det i tillegg skal bygges et nytt hovedsjukehus i Mjøsområdet. Realiteten i et slikt forslag vil være at det blir 4 sjukehus i Hedmark og ingen i Oppland. Jeg har liten tro på at dette vil være et særlig løsningsorientert forslag i videre forhandlinger om ny sjukehusstruktur for Hedmark og Oppland.

Senterpartiet vil ta hele Hedmark og Norge i bruk! Sterke krefter arbeider for sentralisering, og disse arbeider Senterpartiet i mot. Innbyggerne som bor sør i Hedmark, og i Nes i Akershus fortjener gode tjenester på Kongsvinger sjukehus. Akuttfunksjoner er en forutsetning i et langstrakt fylke som Hedmark.

 

Ida Kristine Teien

Gruppeleder og 3. kandidat

Hedmark Senterparti