Meny
Bli medlem

Konsesjon til Ånstadblåheia vindkraftverk

Sist endret: 27.09.2020
OED har i dag gitt endelig konsesjon til Vesterålskraft Vind AS for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. - Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon i Vesterålen, og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020, sier Ola Borten Moe.

 

Olje- og energidepartementet har i dag gitt endelig konsesjon til Vesterålskraft Vind AS for bygging av Ånstadblåheia vindkraftverk i Sortland kommune i Nordland. Vindkraftverket vil ha en samlet installert effekt på inntil 50 MW og en årlig produksjon på inntil 115 GWh, noe som tilsvarer forbruket til om lag 5700 husstander.

- Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon i Vesterålen, og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi frem mot 2020. Jeg har også merket meg at både Sortland kommune og Nordland fylkeskommune er positive til denne vindkraftutbyggingen, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Under klagebehandlingen har departementet blant annet vurdert innvendinger om landskap, friluftsliv og iskasting. Departementet har kommet til at konfliktnivået knyttet til naturmangfold og uberørt natur ikke er av en slik karakter at det er til hinder for at det gis konsesjon til vindkraftverket.

Vindkraftverket vil ligge nær et alpinanlegg. Det er derfor satt vilkår i konsesjonen om at det skal gjennomføres en risikovurdering, og redegjøres for tiltak som kan settes inn for å redusere faren for iskast til et minimum. Departementet forutsetter at området skal kunne benyttes på samme nivå som tidligere.

Les vedtaket her.