Meny
Bli medlem

Konsesjon til Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune

Sist endret: 27.09.2020
Govddesåga Kraftverk AS har i dag fått tillatelse til å bygge Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland. - Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 

Govddesåga Kraftverk AS har i dag fått tillatelse til å bygge Govddesåga kraftverk i Beiarn kommune i Nordland. Govddesåga Kraftverk AS eies av SKS Produksjon AS, Statskog SF og Clemens kraft AS.

- Utbyggingen vil gi tilgang på ny kraftproduksjon og er et viktig bidrag til Regjeringens satsing på mer fornybar energi. Samtidig er dette utbyggingsprosjektet et godt eksempel på mulighetene til å få mer produksjon i et område som tidligere er bygd ut, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Kraftverket vil få en installert effekt på ca 25 MW. Årlig kraftproduksjon er anslått til ca 58 GWh med en vinterkraftandel på nær 15 prosent. Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til ca 2.900 husstander.

Tiltaket vil føre til negative konsekvenser for landskapet ved bygging av sperredam, neddemming av et område og redusert vannføring i elven. Det er foreslått minstevannføring for å begrense noen av disse ulempene.

Inngrepet vil medføre noen ulemper for reindriften. Det er fastsatt vilkår i tråd med forutsetninger fra reindriftsforvaltningen i Nordland.