Meny
Bli medlem

Konsesjon til kraftverkene Østerbø og Randalen i Høyanger

Sist endret: 27.09.2020
- Anlegga blir et av de største vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene, og vil gi et betydelig bidrag til mer ny fornybar og regulerbar kraftproduksjon, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

 

Sogn og Fjordane Energi Produksjon AS har i dag fått tillatelse til å bygge Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk i Høyanger. Samlet årlig kraftproduksjon er anslått til ca. 185 GWh. Kraftproduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til mellom 9.000 og 10.000 husstander.

Samtidig er det gitt tillatelse til regulering av Nykjevatnet med overføring av 6 elver i Østerbøvassdraget, og til regulering og overføring av Strupefossvatnet i nabovassdraget Mjølsvik.

- Anlegget blir et av de største vannkraftanlegg som har fått konsesjon de siste årene, og vil gi et betydelig bidrag til mer ny fornybar og regulerbar kraftproduksjon. Fram mot 2020 skal Norge og Sverige bygge ut 26,4 TWh fornybar energi. Denne utbyggingen er et viktig skritt på veien, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Bakgrunn
Østerbø kraftverk og Randalen småkraftverk vil få en installert effekt på hhv. 45 MW og 5 MW. Denne utbyggingen vil gi regulerbar kraft av stor verdi for fornybar­utbygging av småkraftverk og vindkraftanlegg. For å hindre skadeflom i vassdraget settes det vilkår for kjøringen av kraftverkene. For landskapsopplevelsen og naturmiljøet vil de største inngrepene være regulering av Nykjevatnet og tørrlegging av Nykjefossen.

Utbygger har søkt om å bygge en 132 kV kraftledning fra Østerbø i Høyanger til Stordalen i Masfjorden kommune for å knytte de to kraftverkene til det eksisterende strømnettet. Denne saken vil bli ferdigbehandlet av NVE nå som endelig utbyggingstillatelse er gitt.