Meny
Bli medlem

Konsesjonsgrensen for kylling er økt

Sist endret: 27.09.2020
- Det har vært en betydelig vekst i etterspørselen etter kylling, og det er bra at denne veksten nå kan dekkes gjennom norsk produksjon i stedet for import. Når ledig bygningskapasitet kan utnyttes til økt matproduksjon, vil det gi økte inntekter til næringen, sier Slagsvold Vedum.

Grensen for konsesjonsfri produksjon av kylling er økt fra 120 000 til 140 000 omsatte og slaktede dyr. Forskriftsendringen trådte i kraft 26.04.2013. Dette innebærer at produsenter med ledig kapasitet kan øke sin produksjon allerede i år. Det er ikke gjort endringer i konsesjonsgrensene for produksjon av egg og gris.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum er fornøyd med at kyllingprodusenter med ledig bygningskapasitet nå kan øke sin produksjon