Meny
Bli medlem

Konsesjonsloven, hva er poenget?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regjeringen og Frp sin landbruks og matminister har sendt nok en prøveballong ut på høring. Nå er det konsesjonsloven som skal til pers. Gårder skal selges fritt til den prisen markedet vil gi. Er ikke det flott a?

 

 

Landbruks og mat minister Listhaug mener det skal være lettere for bonden å kjøpe tilleggsjord. Tanken er god, men resepten er feil. Det er en grunn til at landbrukseiendommer  er underlagt  Konsesjonsloven. Det handler om at gårdsliv er mer enn koselige reportasjer i Lev Landlig. Konsesjonsloven skal sikre at ressursene på landbrukseiendommer blir forvaltet slik at generasjonene etter oss også skal nyte godt av dem og ha mulighet til å produsere mat. Ved en oppheving av konsesjonsloven fratas samfunnet en viktig rolle i påvirkningen av norsk matproduksjon. En stor del av vår beste matjord finner vi i pressområder utenfor byer/tettsteder i Norge. Der er det allerede stort press på jordområder. Om konsesjonsloven blir avviklet kan aksjemeglere i Oslo sitte på kontoret å  spekulerer i kjøp av "spennende arealer". Handa opp, de som tror valget da står mellom hvete eller havre på den jorda. Nei, da er det pengene som rår over verdifull matjord og hensikten med oppkjøp vil ofte være å få omdisponert matjord til utbyggingsformål. Dette vil redusere norsk matproduksjon, og det vil være i strid med regjeringens egne målsettinger.

Det skal vist også bli lettere å komme inn i landbruket uten konsesjonsloven. Igjen, tanken om rekruttering til landbruket er god, men resepten blir helt feil. Hvordan kan det bli lettere for unge å komme inn i landbruket hvis de må konkurrere med kapitalsterke aktører i et fritt marked? I Danmark sliter unge med å klare å overta gårder- de finner ikke banker som vil gi høye nok lån. Mange av bøndene som allerede driver har sluttet å betale avdrag på gjelda- de har nok med rentene. Men fritt og lettvint å selge eiendom er det iallefall. Og det er kanskje akkurat det som er høyresiden sitt hovedanliggende her på berget også. Det og faktisk sikre norsk matproduksjon i hele landet virker underordnet ideologiske tvangstrøyer om at et fritt marked i alle sammenhenger er veien til evig frelse.