Meny
Bli medlem

Kortreist helse redder og gir gode liv!

Sist endret: 27.09.2020
Norge skal ha et likeverdig sykehustilbud til alle som trenger det - når de trenger det. Kortreist helse redder og gir gode liv! Sp inviterer til fagpolitisk seminar.


Senterpartiet inviterer til fagpolitisk seminar om føringer for nasjonal helse- og sykehusplan. Vi godtar ikke helseministerens  påstand om at minst halvparten av lokalsykehusene er for små til å drive med akuttkirurgi. Vi vil lytte til dyktige fagfolk og grasrota som vet hvor skoen trykker i et langstrakt land med barskt klima. 14 dyktige fagfolk fra hele landet møtes til ordskifte rundt spørsmålene:  Hva er akuttkirurgi og hvilke former for akuttkirurgi skal sykehusene våre ha? Og hvor spesialiserte skal legene være for å kunne sikre folk trygg og god helsehjelp? Blir du også med?

FØRINGER FOR DEN KOMMENDE NASJONALE HELSE- OG SYKEHUSPLAN: VELKOMMEN TIL FAGPOLITISK SEMINAR
-    Hva er målet og hvor ligger uenigheten?

I lys av den pågående debatten har vi samlet sentrale fagfolk for å diskutere sykehusfunksjoner og organisering. Funksjonsfordeling og akuttberedskap vil være sentrale tema. Det er stort behov for en bredere diskusjonsflate og at flere stemmer kommer til orde. Over hele landet er det stor oppmerksomhet og interesse for framtidas sykehus. Det er viktig at føringene for den kommende nasjonale helse- og sykehusplanen drøftes grundig.
Onsdag 2. september kl 11-14 Kinosal, Stortinget
Påmeldingsfrist: 1. september, til: [email protected]
Oppmøte, inngang Akersgata senest 10.50
Arrangør: Senterpartiet og SV
Spesielt inviterte: Helse- og omsorgskomiteen, Stortingspartiene og Rødt
Kl 11.00 Arrangørene ønsker velkommen, Kjersti Toppe (Sp)
Kl. 11.05 Møteleder Per Olaf Lundteigen tar over
Kl 11.05 – 11.20
Johan Torgersen , divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen Helsedirektoratet og leder av faglig rådgivingsgruppe for sykehusstruktur til Nasjonal helse- og sykehusplan, legger frem Helsedirektoratets vurderinger knyttet til fremtidens lokalsykehus, tar opp og kommenterer på momenter i den faglige rådgivningsgruppens rapport
Kl 11.20- 11.35
Christian Grimsgaard, lege og tillitsvalgt OUS, Legeforeningen

Kl. 11.35 – 12.05 Trenger vi fortsatt fullverdig akuttberedskap på lokalsykehus?

Brynjulf Ystgaard, Overlege gastroent. Kirurgi, St. Olavs, Norsk kirurgisk forening
Mads Gilbert, spesialist i anestesiologi og klinikkoverlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Professor II i akuttmedisin ved Universitetet i Tromsø

Kl. 12.05 – 12.20 PAUSE

12.20 -13.05 Fem minutters betraktninger fra:
•    Anne Catherine Skaar, anestesioverlege Stord sykehus
•    Even Reinertsen, seksjonsoverlege indremedisin Gjøvik
•    Jon Hjorthaug, overlege gastrokirurg Volda sjukehus
•    Olav Terje Lødemel, Assisterande direktør, Avdelingsoverlege anestesi, Voss sjukehus
•    Oddvar Kvalsvik, Avdelingsoverlege Anestesi/intensiv Kirkenes Medisinsk ansvarlig AMK  Finnmark
•    Svein Arne Monsen, Spesialist i anestesiologi og avdelingssjef akutt/kirurgi Helgelandssykehuset Sandnessjøen
•    Øystein Bjerkestrand Lian, seksjonsoverlege ortopedi Kristiansund
•    Torben Wisborg, Leder Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi: NKT-Traume, Oslo universitetssykehus Ullevål HF
•    Guttorm Brattebø, Avdelingsoverlege/-sjef Akuttmedisinsk avdeling KSK

 

Kl 13.05-13.15 Roar Eilertsen, De-Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, Kvalitet og nærhet- lokalsykehusenes rolle, akuttkirurgien på Tynset

Åpen diskusjon – Per Olaf Lundteigen styrer ordet

13.50 Avrunding – arrangørene takker for møtet