Meny
Bli medlem

Krafttak for maritim næring

Sist endret: 27.09.2020
Nettolønnsordningen blir lovfestet og refusjonstaket blir hevet - dersom de rødgrønne får fortsette å styre landet. Det viser stortingsmeldingen «Stø Kurs 2020» som ble presentert av Liv Signe Navarsete, Audun Lysbakken, Jens Stoltenberg og Trond Giske i Bergen i dag.

 

Regjeringen lovfester nettolønnsordningen gjennom regjeringens maritime strategi, Stø kurs 2020. - Norge er en verdensledende maritim nasjon. Den maritime næringen har doblet verdiskapningen siden 2005. Vi legger nå til rette for enda bedre rammevilkår, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg, nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap), kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og partileder Audun Lysbakken (SV) lanserte ny maritim strategi, Stø kurs 2020, i Bergen i dag.

- Den maritime næringen skaper svært store verdier. Den er i konkurranse med hele verden. Derfor er også budskapet om trygg økonomisk styring viktig. Strategien er et krafttak for hele næringen, ikke minst på Vestlandet, sier Stoltenberg

Det har de siste årene vært vekst i eksporten fra Kyst-Norge.

- Kystnæringene er viktige for hele landets økonomi. Å sikre rammebetingelsene for de maritime næringene er ledd i en politikk for å sikre verdiskapingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et av tiltakene i strategien er å heve taket på og lovfeste nettolønnsordningen.

- Nettolønnsordningen er svært viktig for å sikre næringens konkurranseevne og rekruttering av norske sjøfolk. Derfor vil vi nå lovfeste ordningen og heve taket slik at vår maritime næring blir enda mer konkurransedyktig, sier Giske.

Norsk maritim næring skal gå foran i utviklingen av grønn skipsfart. Regjeringen vil ta initiativ til en miljø- og næringspolitisk handlingsplan for grønn skipsfart, med blant annet fokus på miljøvennlig nærskipsfart.

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Nedsmelting av polisen skaper utfordringer, men også muligheter for norsk og internasjonal skipsfart. I Stø kurs går regjeringen inn for å utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann.

I tillegg videreføres forsknings- og kompetanseprogrammene MAROFF og MARKOM 2020.