Meny
Bli medlem

Krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy

Sist endret: 27.09.2020 #Hedmark
- Vi innfører nå nye krav til vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013. Det vil bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på norske vinterveger, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet vil Vegdirektoratet nå vedta nye regler for vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy (over 3500 kg). Endringene vil tre i kraft straks og får realitet fra kommende vintersesong.

Endringene innebærer at kjøretøy over 3500 kg pålegges å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengere. I dag er det generelle kravet til mønsterdybde 3 mm.

Pålegget skal gjelde i perioden fra 1. november til mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark.
 
Biler/trekkvogner over 3500 kg pålegges videre å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Kravet gjelder bare drivende og styrende aksler på motorvognen, ikke tilhenger.
 
Når det gjelder de nye kravene til mønsterdybde, vil mangler være gebyrbelagt straks reglene trer i kraft. Gebyr for manglende bruk av vinterdekk har vært på høring, og vil bli innført før kommende vintersesong.

Gebyr både for manglende mønsterdybde og manglende vinterdekk ilegges per dekk, og satsen vil være 750 kr.

Les oppdragsbrevet til Vegdirektoratet av 30. august 2013 (pdf)