Meny
Bli medlem

Krever åpenhet i forhandlingene

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold#Vestfold
Gruppelederne for Senterpartiet i Buskerud, Vestfold, Akershus og Østfold er skeptiske til at det legges opp til en svært lukket prosess rundt eventuelle endringer i fylkesstrukturen rundt Oslofjorden.

 

De 4 fylkeskommunene har vedtatt, mot Senterpartiets stemmer, å starte forhandlinger om å danne en ny region som erstatning for dagens fylkeskommuner.
 
Så langt legges det opp til at forhandlingene skal gjennomføres for lukkende dører. Spørsmål om skolestruktur, hovedseter, ivaretakelsen av lokaldemokratiet osv skal innbyggerne først få presentert når det foreligger et forhandlingsresultat.
 
Senterpartiet er for offentlighet i alle slike prosesser, - det offentlige har ingen hemmeligheter, sier gruppelederne for partiet i de 4 fylkeskommunene.
 
Et demokratisk problem, sier gruppeleder for Sp i Buskerud Viel Jahren Heitmann. At innbyggerne våre ikke gis innsyn i en prosesseres som berører deres fremtid er ikke noe som tjener en folkevalgt styringsform. Det virker som man gjør dette mer av bekvemmelighet enn fornuft, fortsetter hun.
 
For Senterpartiet er åpenhet helt sentralt og nødvendig, fortsetter gruppeleder for Sp i Vestfold Kathrine Kleveland. At ting unntas offentligheten er med på å svekke tilliten til det politiske systemet sier hun.
 
Det legges opp til at enkelte politikere ønsker å gjøre avklaringer på kammerset. Viktige spørsmål som skolestruktur, tjenestetilbud og lokalisering av arbeidsplasser er spørsmål som berører innbyggerne i det daglige. Da må de også få kjennskap til de ulike fylkene sine standpunkt i forhandlingene, sier Morten Vollset gruppeleder for Sp i Akershus.
 
Ikke alle partier er representert i forhandlingsutvalgene. Da er det viktig at man har en prosess som er gjennomsiktig. Skal man bygge noe nytt, må man ikke komme skjevt ut, som det kan synes som om enkelte legger opp til nå, sier Johan Edvard Grimstad gruppeleder for Sp i Østfold.