Meny
Bli medlem

Krever at regjeringen følger opp Forsvarets langtidsplan

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Årsmøtet i Troms Senterparti krever at H/Frp ? regjeringen følger opp Stortingets vedtak om Forsvarets langtidsplan.

Stortinget har vedtatt at Bardufoss skal være hovedbase for helikopter, og at alle helikopterskvadroner skal ha sin ledelse fra Hovedbasen på? Bardufoss. Luftforsvarets oppfølging av dette skal blant annet være opprettelse av et detasjement for helikoptre på? Rygge, underlagt 339 skvadronen på? Bardufoss. Årsmøtet i Troms Senterparti krever at dette vedtaket blir fulgt opp i praksis, og at Bardufoss flystasjon som hovedbase for helikopter sikres nødvendige ressurser for a? gjenomføre Stortingets vedtak.

Årsmøtet i Troms Senterparti krever at regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at all kontroll- og varslingsvirksomhet i Forsvaret skal foregå på CRC Sørreisa. Årsmøtet aksepterer ikke etablering av ny kapasitet for kontroll og varsling på Reitan. Noe som vil være klart i strid med Stortingets vedtak, og vi krever at regjeringen forholder seg til de vedtak som Stortinget har gjort.

Årsmøtet i Troms Senterparti krever at Forsvaret bidrar til etablering av Indre Troms Medisinske Senter (ITMS) i Bardu. Vi forventer at Forsvaret oppfyller Stortingets vedtak om å etablere overgangsordninger som kan opprettholde helsetjenestene ved dagens Troms Militære Sykehus (TMS) inntil ITMS er realisert, når TMS fases ut i løpet av 2014. Årsmøtet i Troms Senterparti forventer at Forsvaret bidrar konstruktivt til fremtidsrettede helsetjenester i ITMS-prosjektet til det beste for både Forsvaret og sivilsamfunnet. Forsvaret må videreføre det gode samarbeidet utviklet over år på TMS i den nye ITMS. Dette for å sikre både Forsvaret og befolkningen i Indre Troms gode og fremtidsrettede helsetjenester i tiden framover.