Meny
Bli medlem

Krever at Stortinget får se tiltakspakken

Sist endret: 27.09.2020
Næringsminister Monica Mæland måtte svare Senterpartiet på hva som skjedde med den mye omtalte tiltakspakken i Stortingets muntlige spørretime i dag.

 

 

 

Senterpartiet etterlyste tiltakene mot den økende arbeidsledigheten og lurte på om tiltakspakken bare er store ord.

- Under valgkampen og i høst ble det brukt store ord fra regjeringen om en «tiltakspakke». Senterpartiet har etterlyst hva som nå er status for tiltakspakken. Hvilke tiltak inneholder den nå og hvor stor er den nå? Landets bedrifter og arbeidstakere fortjener å få et klart svar på hva som ligger i tiltakspakken og vi krever nå at Stortinget får se denne, sier leder av Næringskomiteen og stortingsrepresentant for Sp, Geir Pollestad.

Pollestad peker på at det under valgkampen og i fjor høst brukte store ord fra regjeringen om en «tiltakspakke». Denne er også omtalt i budsjettproposisjonen fra næringsministeren. Der står det: «For å lette omstillingen og bidra til at folk kommer raskere tilbake i arbeid, legger regjeringen frem en særskilt tiltakspakke på i alt 4 milliarder kroner».

- Hvor stor er tiltakspakken og hvilke konkrete tiltak ligger i den?  Det kan da ikke være vanskelig å svare Stortinget på dette? Mæland greidde det ikke i dag, sier Pollestad.

Svaret til Mæland om at tiltakspakken er på 4 milliarder imponerte ikke Pollestad, som mener han ikke fikk svar på hva innholdet i denne tiltakspakken faktisk består av.

- Statsråd Mæland gikk langt i å innrømme at tiltakspakken har krympet ved å si at regjeringen ønsket en tiltakspakke på 4 milliarder. Det er tydelig at regjeringen har mange ord, men få løsninger på alle problemene, sier Pollestad.

Senterpartiet har i dag fremmet forslag om at det nye regjeringskvartalet skal bygges med norske materialer og ved hjelp av norsk arbeidskraft.

- Norges nye regjeringskvartal er anslått til å koste 15-16 milliarder kroner. Staten bør benytte dette prosjektet til å kjøpe materialer og arbeidskraft fra norske bedrifter. Slik kan staten bidra til å gjøre byggingen av det nye regjeringskvartalet til en «tiltakspakke» for norsk næringsliv som stimulerer til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor, avslutter Pollestad.