Meny
Bli medlem

Krever giftfri hverdag

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er glad for at det er enighet om en forpliktende handlingsplan som vil gi mer kraft og flere ressurser i arbeidet for å redusere bruken av miljøgifter, sier Marit Arnstad (Sp), som er saksordfører for en forpliktende handlingsplan for en giftfri hverdag.

 

Stortingets energi- og miljøkomite har i dag vedtatt å be regjeringa legge fram en handlingsplan for en giftfri hverdag. Forslaget går ut på å begrense utbredelsen av disse stoffene, og gjøre forbrukerne mer oppmerksomme på skadelige miljøgifter.

- Jeg er glad for at det er enighet om en forpliktende handlingsplan som vil gi mer kraft og flere ressurser i arbeidet for å redusere bruken av miljøgifter, sier Marit Arnstad (Sp), som er saksordfører for saken.

Komiteen er også enig om at det skal arbeides internasjonalt for å regulere bruken av miljøgifter. Sverige har nå har tatt Europakommisjonen inn for EU-domstolen for ikke å ha vedtatt kriterier for hormonforstyrrende stoffer innen fristen. Det er første gang, uansett sak, Sverige går til dette skrittet (se http://www.regeringen.se/sb/d/18676/a/241049).

- Dette viser at mange EU-land er villige til å gå lengre enn det EU vil. Norge må stå hardt på for retten til å ha et strengt nasjonalt regelverk, og delta aktivt i å presse EU der det virker mest, sier Arnstad.

Arnstad mener nå det er avgjørende at Norge deltar aktivt i å presse EU.

- Det kan helt klart bidra til å skape bevegelse i internasjonalt når enkeltland vedtar egne forbud, avslutter Arnstad.

Saken blir debattert i Stortinget på tirsdag.