Meny
Bli medlem

Krever handlingsplan i helsevesenet mot antibiotikaresistente bakterier

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet fremmer i dag forslag i Stortinget der Regjeringen bes å fremlegge en egen handlingsplan i helsevesenet for å stanse utbredelsen av antibiotikaresistente bakterier.

Globalt helseproblem, nasjonale tiltak
Antibiotikaresistens er et alvorlig globalt helseproblem. Men også i Norge er resistens et økende problem.
-  Om ikke spredningen av resistente bakterier stoppes, vil selv vanlige infeksjoner og operasjoner kunne bli svært risikable. 25 000 personer dør hvert år i Europa som følge av resistente bakterier. Det er et politisk ansvar å forhindre en liknende situasjon i Norge, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.
 
30 % kutt i antibiotikabruk
Bruk av antibiotika er den enkeltfaktoren som i størst grad bidrar til utvikling av antibiotikaresistens. Penicillinbruk pr innbygger i Norge er fordoblet fra 1970 til 2012. Bruken av bredspektrede antibiotika pr pasient på sykehus er mangedoblet. Folkehelseinstituttet mener at halvparten av antibiotikabruken i humanmedisinen i Norge  er unødvendig.
- Antibiotikabruken i helsevesenet må ned. Vi må bruke mindre bredspektrede midler. Senterpartiet foreslår at det settes mål om en reduksjon i antibiotikabruk på 30 % innen 2020. Helseminister må pålegge alle norske sykehus å rapportere om antibiotikabruk og resistensutvikling og sykehusledelsen må få krav om å implementere faglige retningslinjer for god antibiotikabruk, der  feilbruk må få konsekvenser, uttaler Toppe.
 
Allmennmedisin må endres
90 prosent av all antibiotika blir brukt i kommunehelsetjenesten. Overforbruket er stort. Det er på høy tid med klare mål for antibiotikaforskrivning hos fastlegene. Holdningsskapende arbeid  i befolkningen er også av stor verdi.
- Alle antibiotikaresepter må merkes med diagnose. Dette vil gjøre det lettere å følge med på legenes forskrivning.  Senterpartiet foreslår også  at læreplanen i naturfag må inneholde kompetansemål om antibioitika og antibiotikaresistens, slik at ungdom får kunnskap og forståelse for en restriktiv  bruk av antibiotika, sier Kjersti Toppe.
 
Senterpartiet krever at Regjeringen fremmer en konkret handlingsplan  i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier i løpet av våren 2015.