Meny
Bli medlem

Krever mer tog på Sørlandsbanen!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide krever mer tog på Sørlandsbanen! "Vi vil ha 2-timers avganger mellom Telemark og Oslo. Flere tog er viktig for å få et bedre togtilbud, og å få flere til å ta toget".

Bakgrunn:

- NSB har foreslått å erstatte sovevogner mellom Stavanger og Oslo med 2-timers avganger. Det er ikke beregnet hva 2-timers avganger vil koste.

- Samferdselsdepartementet har vedtatt å opprettholde tilbudet med sovevogner mellom Stavanger og Oslo, slik det ligger i gjeldende avtale om togkjøp, som en viktig del av togtilbudet på Sørlandsbanen.

- NSB har ikke foreslått økt kjøp på Sørlandsbanen, det betyr at NSB ikke har bedt Samferdselsdepartementet om å bruke mer penger på togtilbudet på strekningen Stavanger - Oslo.

 

Politikere i flere fylker er frustrert over måten NSB har kommunisert på i denne saken. "Det har blitt både dobbel- og trippelkommunisert i denne saken", sier Dahl Eide. "Vi trodde at 2-timers avganger var spikret, og så viser det seg at NSB solgte noe de ikke hadde grunnlag for. Det å kutte ut sovevognene var ikke klarert ut med departementet, og NSB har ikke foreslått noen alternativ løsning, som å be om økte bevilgninger til strekningen".

 

Dahl Eide er ikke fornøyd med at ordningen med 2-timersavganger ikke kommer i gang nå, og sier at Fylkeslagene i Senterpartiet (Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark) mener NSB må utarbeide et nytt forslag som innebærer både totimersfrekvens og sovekupeer på nattoget. "Vi har ambisjoner på vegne av toget i Telemark,og det håper vi NSB også har. Nå må NSB og departementet snakke sammen, så vi kan få dette på plass.".

 

Senterpartilagene jobber aktivt for å få på plass finansiering av 2-timers avganger, og vil utfordre rødgrønne politikere i disse fylkene til å gjøre det samme. "Vi jobber for å få dette på plass i Statsbudsjettet for 2014. Dette er viktig for Telemark, og vi kjemper hardt for å få ekstra midler inn på budsjettet".

 

- Sørlandsbanen er viktig for den regionale utviklingen og persontransporten i alle fylka, og det å gjøre dette tilbudet bedre er viktig for Senterpartiet.