Meny
Bli medlem

Krever passkontroll

Sist endret: 27.09.2020
- Spørsmålet om passkontroll og det å ha systemer som kan fange opp bruk av stjålne pass, har blitt aktualisert etter flyulykka i Asia, sier Jenny Klinge. Klinge har i dag har levert spørsmål til justisministeren om det på norske flyplasser er en passkontroll som ivaretar flysikkerheten og forebygger kriminalitet.

- Spørsmålet gjør seg gjeldende også i Norge. Manglende passkontroll er en uheldig konsekvens av Schengen-avtalen, sier Jenny Klinge, som er Senterpartiets medlem i Stortingets justiskomite. Hun krever nå passkontroll på norske flyplasser.

Her er spørsmålet som Jenny Klinge stiller til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP):

Stortinget, 10. mars 2014

 

Stortingets president

Eg tillet meg å stille følgjande spørsmål til justis og beredskapsministeren:

Flyulykka i Asia retta merksemd mot passkontrollar ved flyplassar. Etter hendinga kunne ein lesa at politiet på Gardermoen ikkje har system som automatisk fangar opp om nokon nyttar stole pass. Finn ministeren at dette er betryggande av omsyn til flysikkerheit og førebygging av kriminalitet?

Jenny Klinge