Meny

Krever rovdyravklaring

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Rovviltnemndene vil vite hvordan den blåblå regjerningen skal praktisere rovviltforliket.

– Vi hadde nylig et møte på Gardermoen med nemndslederne i Norge. Her var det stor enighet om å gå sammen og be om klare politiske føringer fra den politiske ledelsen for hvordan rovviltforliket skal praktiseres, sier Ivar Odnes til gd.no.
Odnes er leder i rovviltnennmda i Oppland, som sto bak initiativet overfor de sju andre nemndene i landet for å få et møte så snart den nye politiske ledelsen er på plass i Miljøverndepartementet.
– Det handler om å få avklaringer før neste beitesesong, sier Odnes, som også er leder i Oppland Sp.  

Les mer på nationen.no