Meny
Bli medlem

Krever sentraliseringen av Bioforsk til Stortinget

Sist endret: 27.09.2020
Bioforsk styrebehandler i dag et forslag om å legge ned forskningsstasjoner en rekke steder ute i distriktsnorge. - Sp krever at en omorganisering av et slikt omfang må til Stortinget for politisk behandling, sier Geir Pollestad.

Med virkning fra 1. juli i år samles Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Samtidig arbeider Bioforsk med å redusere antall forskningsstasjoner, og styrebehandler i dag et forslag om å legge ned forskningsstasjoner en rekke steder ute i distriktsnorge.

- Senterpartiet krever at en omorganisering av et slikt omfang må til Stortinget for politisk behandling, slår leder av næringskomiteen, Geir Pollestad, fast. 

- Et enstemmig Storting ønsker økt norsk matproduksjon – dette er en av de største utfordringene samfunnet vårt står overfor. Norge er et langstrakt land med varierende klima, topografi og dyrkingsforhold. Vær, jord og nærhet til produksjonsmiljøene lar seg ikke flytte på. Flytter forskningsmiljøene fra dette, mister de bokstavelig talt jordfestet til den landbaserte matproduksjonen i Norge. Nærhet til bonden, naturressursene og samfunnet er helt avgjørende, sier Pollestad.

- Politisk er dette et av flere eksempler på sterk sentralisering som dagens regjering fører og stilltiende aksepterer, påpeker Pollestad.