Meny
Bli medlem

KREVER SVAR OM KOMPVEIEN

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Morten Vollset vil ha svar fra fylkesordføreren på hva som gjøres for å bedre trafikksikkerheten på Kompvegen gjennom Fet og Sørum.

Spørsmål til fylkesordføreren vedr. trafikksikkerheten på Kompvegen (fylkesvei 170)

I fylkestingets møte 4. mars i år fremmet jeg en interpellasjon om trafikksikkerheten på Østre Romerike, deriblant Kompvegen. Fylkesordføreren svarte meg da at Kompvegen karakteriseres som lavtrafikk-vegnett og at veien ikke har noen særskilte ulykkespunkter eller ulykkesstrekninger. Dette reagerte undertegnede på. Ulykkeshistorikken var da høy og har blitt enda dystrere i løpet av året. Totalt 11 personer har omkommet på denne veistrekningen i perioden 2000 og fram til i dag. Nå sier Statens vegvesen at det er en ulykkesbelastet vei. Fylkesordføreren svarte også at hun i løpet av våren skulle ha et møte med ledelsen i Statens vegvesen region Øst der hun ville ta opp trafikksikkerheten generelt i Akershus, og spesifikt utfordringene på Østre Romerike.  Det er viktig med en felles virkelighetsforståelse av behov for tiltak. Vi må som politikere ta alvoret innover oss, gi styringssignaler og gjøre det vi kan for at det skal være trygt å ferdes på og langs fylkesvegene for alle trafikantgrupper.

Jeg spør derfor fylkesordføreren om følgende:

  1. Mener fylkesordføreren fortsatt at Kompvegen ikke har noen særskilte ulykkespunkter eller ulykkesstrekninger? Vil fylkesordføreren nå ta initiativ for å få fortgang i trafikksikkerhetstiltak som midtdelere på strekningen?

  2. Hva kom ut av møtet før sommeren med Statens vegvesgen region Øst der fylkesordføreren skulle ta opp trafikksikkerhetssituasjonen i Akershus generelt, og spesifikt utfordringene på Østre Romerike?