Meny
Bli medlem

Krever tiltak mot rovdyrangrep i reindrifta

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet fremmer i dag forslag i Stortinget om tiltak for å redusere rovdyrproblemene i samisk reindrift. - Jeg er sterkt bekymret for at hele den sørsamiske kulturen trues når reindrifta kan utraderes som følge av rovviltpolitikken, sier Marit Arnstad parlamentarisk leder i Sp.
Forslaget innebærer at det både skal evalueres hvordan rovviltpolitikken påvirker reindriftnæringa, at det må økte midler på bordet for tiltak i kalvingsperioden, økt uttak av jerv og vurdere nye bestandsmål, også for ørn.
 
-          Stortinget må ta sin del av ansvaret for at vi opplever svært høye tapstall i reindriftsnæringa, særlig som følge av rovviltangrep. Tiltakene vi nå foreslår vil bidra til at lidelsene for reinsdyra blir mindre, sier representanten fra Sør Trøndelag Heidi Greni.
 
I rovviltforliket i 2011 ble alle partiene  enige om å iverksette nødvendige tiltak både innenfor rovdyrforvaltningen og reindriften med sikte på å sikre situasjonen for sørsamisk tamreindrift.
 
-          Jeg tenker på reineierne som nesten hver dag finner døde eller skadde dyr, og opplever en stor belastning sier representanten fra Nordland Janne Sjelmo Nordås. – Det er betenkelig at de sørsamiske beiteområdene også er yngleområder for både jerv og bjørn. Dette forverrer situasjonen kraftig, avslutter Sjelmo Nordås.