Meny
Bli medlem

KrF og Venstre tilbake i folden

Sist endret: 27.09.2020
- Venstre og Kristelig Folkeparti sier de har stor innflytelse som støttepartier for den blå-blå regjeringen. Ordtaket «opp som en løve og ned som en skinnfell» er betegnende på hvordan innflytelsen forvaltes, sier Sps kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

Nå ser vi det i Stortingets behandling av kommunereformen og regjeringens forslag til ny oppgavedeling mellom stat og kommunesektor. Partiene har blåst seg opp og sagt at de vil få siste ordet når oppgavene skal deles. Nå har vi fått resultatet gjennom medieoppslag om avtalen mellom regjeringen og støttepartiene. Regjeringen vant igjen.

Venstre og KrF utelukker ikke at de store byene kan overta videregående skoler fra fylkeskommunene, heter det nå fra partiene som har stilt seg som garantister for at videregående opplæring skal videreføres som en fylkeskommunal oppgave.  Det samme sier de om ansvaret for kollektivtrafikken.  Gjennom sine kompromisser med regjeringen, har de to partiene spilt ut mulighetene til å få flertall for det de mener, nemlig et klart vedtak om at fylkeskommunene fortsatt skal ha ansvar for videregående opplæring, kollektivtrafikk og tannhelse.  Tannhelsen har de  «gitt bort» gjennom å støtte regjeringens forslag om at kommunene skal overta.  Sammen med Sp, Ap og SV kunne KrF og V fått klare vedtak i samsvar med de to partienes primærstandpunkt. 

Det er elevene i skolen, kollektivreisende og brukere av den offentlige tannhelsetjenesten som blir tapere når regjeringen nå ser ut til å få gjennomslag for oppsplitting av disse tjenestene.  De største kommunene skal i framtiden kunne dele ansvaret med fylkeskommunene for de viktigste delene av fylkenes ansvarsområder.  Resultatet blir mer byråkrati og mindre effektivitet fordi antallet ansvarlige nivåer vil øke fra dagens 19 fylker til framtidens 40, 50 eller 60 fylker og kommuner.  For tannhelsetjenestene vil det måtte inngås en rekke avtaler om kjøp og salg av tjenester fordi svært mange kommuner ikke vil kunne etablere egne spesialiserte tannklinikker. 

 Regjeringen har som mål å legge ned den folkevalgte fylkeskommunen.  Nå opprettholdes fylkene, men vi vil ikke vite hva slags oppgaver som løses der.  Kompromissene som inngås mellom regjeringspartiene og dens støttepartier på Stortinget, fremmer usikkerhet mer enn trygghet og nytt byråkrati mer enn effektivitet.  Det verste er likevel at tjenestene til folk kan bli dårligere og dyrere.