Meny
Bli medlem

Kristi tilbake i politikken.

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Årsmøtet i Sande Senterparti 2015 ble en både god og hyggelig begivenhet. Årsmøtet samlet knapt 30 medlemmer i trivelige omgivelser i Bondeheimen i Sande nylig.

 

På programmet var det de vanlige årsmøtepostene. Likevel ble det et spennende møte. For eksempel ble varaordfører Tove Ødeskaugs orientering fra kommunestyregruppas virksomhet en spennende seanse som ble forsterket med Paul Gregersens orientering fra kontrollutvalget. Det lover ikke godt at det er de økonomiske sakene som engasjerer mest. Ikke minst ser eiendomsskatten ut til å være en utfordring utenfor rimelige grenser. Denne skatten er likevel helt nødvendig på grunn av voksesmertene som preger kommunen.

Valgene ble en enkel sak selv når Paul Gregersen ikke ville ta gjenvalg som leder. Kristi Kaupang Galleberg hadde nemlig sagt seg villig til å gå inn i politikken igjen. Kristi har vært ute av politikken en periode, men både arv og miljø var nok medvirkende til at lysten meldte seg igjen. I tillegg tok Einar Georg Gunnestad på seg vervet som nestleder samtidig som de andre verv som var på valg ble oppfylt med gjenvalg.

Sande SP har også formalisert arrangementene sine med en egen trivselskomite. Den var denne gang i virksomhet med både kjøttsuppe og bløtkake ut over det vanlige.

Virksomhetsplanen ble ikke så detaljert, men hovedvirksomheten er bygderådsmøtene foran møtene i kommunestyret og møtene i utvalg og formannskap. Det er hovedmøtene i Sande Senterparti.

Sande Senterparti kan gå inn i en ny valgperiode med trygg forvissning om at god oppslutning både ved valg, årsmøte og bygderådsmøter fungerer på en god måte og vil gi frukter.

Håkon Fæste, gjest fra fylkesstyret