Meny
Bli medlem

- Kultur er ikke bare gull og glitter

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet lover at de i neste stortingsperiode skal realisere et nytt kulturløft.

På landsmøtet i Loen sa parlamentarisk leder i Senterpartiet, Lars Peder Brekk, at det er på tide å styrke de små museene, bibliotekene, kulturskolene, fritidsklubben, de frivillige organisasjonene.

 - Kanskje blir det litt mindre storslåtte åpninger og litt lavere kjendisfaktor av det, men for både lokalsamfunnet og landet er det viktig å satse på det lokale kulturtilbudet, sa Lars Peder Brekk i sin tale.

 

I den spede starten for det rød-grønne samarbeidet samlet de tre regjeringspartiene seg om Kulturløftet. 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur, et formidabelt løft på mange områder innenfor kulturpolitikken.  Anne Enger ledet evalueringen av kulturløftet, og hennes anbefaling var klar: I neste fase er det den kulturelle grunnmuren som må styrkes - vi trenger et lokalt kulturløft.

Det er en viktig del av vår politiske arv å legge til rette for at samfunnet skal kunne vokse og utvikle seg. Kultur er en viktig del av dette, for demokratiutviklinga og fellesskapet, sier Lars Peder Brekk.

Anne Enger har kalla det lokale kulturlivet for ”den kulturelle grunnmuren”. Eksempler på lokale kulturtiltak som er avgjørende for lokalsamfunnene er mange. I sin tale trakk Brekk frem folkebibliotekene  og deres rolle som møteplasser i nærmiljøet, arenaer for inkludering og som bidragsyter til sosial utjamning.

 

  •  Ikke all kunnskap kan komme gjennom skolen. Nysgjerrigheten kan ofte ha best kår i møte med boka. Bibliotekene binder oss sammen og bygger fortsatt nasjonen Norge, sa Brekk i sin tale til landsmøte.

Kirka som en del av den kulturelle grunnmuren. I våre lokalsamfunn samler vi oss om kirka for de store anledningene i livet. Kirka formidler kulturarven vår, den er også arena for konserter og andre tilbud. Vi finner en eller flere kirker i alle landets kommuner, og dermed står kirken i en særegen posisjon som bidrar til å bygge kulturnasjonen nedenfra, avslutter Brekk.

 

Kontaktperson: Carsten Lier, medierådgiver Senterpartiets stortingsgruppe, tel: 48 21 93 48