Meny
Bli medlem

KULTUR FOR LÆRING I HELE HEDMARK.

Sist endret: 16.03.2017 #Hedmark
Skoleresultatene i Hedmark er ikke gode nok, og alt for mange faller fra underveis i utdanningen. Hva kan vi gjøre med det? Det er en viktig debatt som er reist i Østlendingen de siste par ukene.

 

Av statistikken ser vi at det er store regionale og kommunale forskjeller når det gjelder skoleresultater. Den nordlige delen av Hedmark gjør det svært godt på denne statistikken. Grunnen til det er slett ikke at elevene i nord er gløggere enn andre, men jeg mener det finnes en kulturforskjell. Forskjellen ligger i hvor viktig skole og utdanning er for folk, og disse holdningene fører man over på sine barn. Men det gjelder også holdningen til våre folkevalgte, og hvor høyt skole prioriteres i den enkelte kommune og region.

Jeg finner det interessant at det er i den delen av fylket der det har vært minst klasseforskjell vi finner de beste skoleresultatene. Jeg tror det egalitære/likestilte samfunnet har skapt grobunn for at ALLE uansett hvilket miljø man kommer fra, har fått muligheten til å ta utdanning. Det har ikke bare vært akseptert at du kan ta utdanning. I Nord-Østerdalen forventes det faktisk at du skaffer deg utdanning  – enten den er akademisk eller yrkesrettet.

Før 1958 måtte nordøsterdølene reise ut for å ta artium. Tynset Gymnas som ble etablert i 1958 endret på dette. Skolen hadde lærere med høy kompetanse, fikk en sterk stilling og ble faktisk en institusjon i Nord-Østerdalen. Dette har mest sannsynlig vært med på å løfte fram den kulturen for læring vi fortsatt kan se i dag.

I skoledebatten har det kommet forslag om å legge ned småskoler for å bedre resultatene. Det mener jeg i beste fall er en avsporing. Det er kvaliteten på undervisningen, lærernes og skoleledernes kompetanse, elevenes vilje til å lære, foreldrenes holdninger til læring og skolehverdagen generelt som er avgjørende for elevenes skoleresultater.

I Nord-Østerdalen finner vi mange små skoler OG fylkets beste skoleresultater. Jeg tror ikke Tolga får bedre skoleresultater om de legger ned Vingelen skole, eller Tynset om de legger ned den flotte Fåset skole. Eller Engerdal om de legger ned Sømådalen skole. Ingen forskningsresultater jeg er kjent med tyder på det.

Jeg finner det også på sin plass å minne om at kvaliteten på skolehverdagen blir alvorlig forringet for ungene fra Kvikne om de må reise 2 timer ekstra med skolebuss hver dag om Kvikne skole legges ned.

Vi er alle enige om at skoleresultatene må opp i hele Hedmark. Da må kommunepolitikere, skoleledere og innbyggere i hele Hedmark ta det innover seg. Kommunene må sørge for å stille krav til sine skoleledere, gi dem etter- og lederutdanning  der det trengs, og ressurser så de kan skape gode skoler. Skolelederne må ha fokus på godt læringsmiljø og høy kompetanse i den enkelte skole. Vi vet at det i kommunene foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i skolene. Det er viktig at politikerne prioriterer og støtter opp om dette.

Til sist må folk flest i hele Hedmark bidra til en holdningsendring: Vi må alle ha fokus på at utdanning og skole er viktig. Det trenger vi politisk trykk fra alle partier og politikere på ulike nivå for å oppnå!

 

Olov Grøtting

Stortingsrepresentant SP