Meny
Bli medlem

Kun retorikk fra Arbeiderpartiet

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
En vegomlegging av fylkesveg 419 gjennom Veikledalen er helt nødvendig for at det skal gjennomføres sikringstiltak mot flom og skred.

Like sikkert som at våren kommer hvert år, er diskusjonen om flomsikring, og hvordan vi kan sørge for at flommen gjør minst mulig skade. Hvem sitt ansvar er det å sikre at veier og hus ikke blir ødelagt av flom hvert år, og hvem skal betale for det?

Noen steder vet vi at oftere enn andre blir rammet av flom og skred, Kvam er et av disse. En vegomlegging av fylkesveg 419 gjennom Veikledalen er helt nødvendig for at det skal gjennomføres sikringstiltak mot flom og skred. Senterpartiet har tatt konsekvensen av dette. Derfor fremmet partileder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget i juni forslag om at posten til flomsikring og skred av fylkesveger skulle økes med 45 millioner, og at disse skulle øremerkes til en vegomlegging i Kvam. Arbeiderpartiet stemte imot dette forslaget.

Overraskelsen er derfor stor når Arbeiderpartiet i et oppslag i Dølen den 11. september er opptatt av at Staten må betale for vegomlegginga i Kvam, et forslag de for noen måneder siden stemte imot. I denne saken har Arbeiderpartiet vært mer opptatt av å komme med billige politiske poeng, i stedet for å sikre en skikkelig vegomlegging. En vegomlegging som er helt nødvendig for at NVE sine planer for flomsikring av Kvam kan gjennomføres.

Bengt Fasteraune, fylkesleder, Oppland Senterparti