Meny

Kurs for Stortinget

Sist endret: 16 03 2017
Gode Senterpartivenner! I dag så skinner sola ute, det går mot vår og det er lysere tider. Snart begynner våronna, jordbruksforhandlingene og vinterjakka kan legges vekk. Etter å ha vært rundt i hele fylket på regionmøter er jeg også glad for å se at det er i ferd med å lysne også for Aust-Agder Senterparti. Det er mange ting jeg skulle sagt noe om; Konjunkturbarometeret for Agder som viser utfordringene vi har i indre deler av fylket og vår for store avhengighet av oljerelatert næring, om hvordan flere eldre skal sikres en god alderdom, og jeg skulle gjerne viet en hel dag til å snakke om bioenergi og den krisesituasjonen vi står oppe i for norsk treforedlingsindustri. Men selv med utvidet taletid, må man som eller si politikken gjøre noen prioriteringer

 

ENERGI

Denne uka har det vært påpekt manglende regionalt lederskap. Det vil nok ikke være noe stort tap om det blir litt utskifting i firerbanden på Stortinget. Landsdelen trenger og fortjener bedre, og området dette er tydelig på er energi.

Sørlandet teknologibedrifter i verdensklasse, se på Node eller Eydenettverket. Sørlandet har store fornybare naturressurser, - enten det er vind i Birkenes eller vannkraft i Bykle. Sørlandet har forutsetningene for å lede den norske energirevolusjonen, - veien til Europa er kort. Vi har også olje i Skagerrak, som vi kan la ligge der den er. Vi skal bidra til å løse klimaproblemer, skape grønne og norske industriarbeidsplasser og ta olje- og gasskompetansen inn i framtida!

Skal vi komme dit, er det behov for Senterpartiet på Stortinget, og som en del av det regionale lederskapet. For det er flere dumper på veien, som vi sammen med Statsråden må ta tak i. Det er behov for en styrking av nettet i Sør-Norge, og bygging av flere utenlandskabler. Vi har grønn innestengt kraft som bør ut. Både til Europa og til andre deler av landet. Deretter oppstår spørsmålet om hvem som skal tjene på dette?

Her må Ola (Borten Moe) snarest mulig ta et tak som sikrer at kommuner og lokalsamfunn ikke blir sittende igjen med skjegget i postkassa. Dette ble adressert fra årsmøte i Aust-Agder Senterparti i fjor, i en uttale om konsesjonskraftsystemet, og er også tatt opp med politisk ledelse. Vi hadde derfor håpet at det var tatt tak i dette i Olje og Energidepartementet. Det kan ikke være slik at kommunen skal sitte igjen med mindre inntekter og mer miljøforringelse, som takk for at man bidrar med grønn kraft til andre land og regioner.

Jeg ønsker imidlertid å gi Energiministeren ros for å være tydelig på at NIMBY – not in my back yard effekten – ikke skal få lov til å råde. Det blir ikke grønn vannkraft uten demninger, det blir ikke ren vindkraft uten vindmøller og vi får ikke bioenergi uten å hugge skog. Forutsetningen må være at grunneierne sitter igjen med god gevinst, men Agders grønne muligheter må kunne tas i bruk. Dette skal skape vekst i så vel indre som ytre strøk, og bidra til flere grønne arbeidsplasser over hele fylket.

 

MAT

”Hest er best som pålegg, midt i mellom osten og salaten”. – synger Øystein Sunde. Kanskje burde sangen endres til ”hest er best i lasagnen, midt mellom osten og pastaen” etter de siste tiders medieoppslag. I Sveits har de funnet kebab med svinekjøtt, som skulle vært storfe. Det heter seg at du blir hva du spiser. Derfor vil jeg gjerne vite hva jeg putter i meg, og støtter Randi Flesland i Forbrukerrådet, - vi trenger bedre merking av maten.

I dag hadde jeg Senterpartipolitikk til frokost. Frokosten min bestod riktignok ikke av Stortingsvalgprogrammet, men virkningene av politikken. God norsk og trygg mat! Og jeg er glad for å kunne få kjøpt trygg norsk mat. Spiser jeg lam, er det lam. Spiser jeg storfe, er det storfe, og spiser jeg hest, så står det på pakka. Som dere skjønner er jeg glad for det norske importvernet. Det vil jeg tro også IKEA er nå. Opprinnelig ønsket IKEA å importere kjøttboller fra Sverige, men ble stoppet av norsk importvern. Dette kan alle som har vært innom Sørlandsparken hos IKEA være glad for, de har nemlig fått norske kjøttboller og ikke hesteboller.

Imidlertid er det flere som ønsker andre boller. De blåblå har denne uka sagt at det norske importvernet skal vekk. At de da feier med seg norsk matproduksjon og Norges nest største industri, næringsmiddelindustrien med nær 50.000 ansatte, gir de blåblå tydeligvis blaffen i. Dette er ikke noe nytt, men det har vært framholdt at KrF skal være landbrukets frelser i en blåblå regjering. I Rogaland vil KrF bygge ned matjord, i Telemark vil de bygge ned importvernet, øke import av kraftfor og mener at samvirket sin rolle er betenkelig. Min oppfordring til Kjell Ingolf Ropstad, som ønsker dette framfor rødgrønt, er derfor: - Det er ingen skam å snu!

 

VEI TIL SØRLANDET

Jeg fikk lappen for sju år siden. Siden da har jeg kjørt mye bil. Sju år er ikke lang tid, men jeg opplever at det har skjedd ting på mine reiser. Først måtte jeg venne meg til å stå i kø på grunn av veiarbeid gjennom Vestfold, en sen kveld på vei til Ås etter et medlemsmøte i Gjerstad Senterparti. Etter hvert måtte jeg også venne meg til veiarbeid og kø gjennom Telemark. Nå ser jeg resultatene – reisetiden mellom Sørlandet og hovedstaden er blitt redusert med omtrent en time.

Det merkes for norske bilister at Senterpartiet sitter i førersete i Samferdselsdepartementet. Noen blir sikkert irritert over disse køene, men sjøl blir jeg glad hver gang jeg stopper i en kø, kan rulle ned ruta og kjenne lukta av nylagt asfalt, - jeg lurer på om asfaltlukt kanskje er blitt mer vanlig enn fjøslukt i Senterpartiet?

Vår region har lenge stått i kø gjennom Østlandsfylker og kjent lukta av asfalt. Vi er klar for å havne først i køen og havne i første del av nasjonal transportplan. Det er derfor vi har satt norgesrekord i planlegging av vei, samlet landsdelen om prioriteringene og med Senterpartiet og Marit Arnstad ved rattet skal lukta av asfalt, lukta av Senterpartiet, snart kjennes over Sørlandet!

Det er imidlertid viktig at ikke lukta bare havner på de store og viktige prosjektene i fylket vårt, E18 og Rv. 9. For meg er det viktig at man også i Birkenes, i Risør og i Grimstad får oppleve dette. Da handler det selvfølgelig om hverdagsveiene våre, - fylkesveiene, som vi bruker hver eneste dag. Selv om enkelte politiske topper er mer glad i klippe snorer enn vedlikehold av fylkeveier. Det er jeg overbevist om at står høyt på planen til Marit (Arnstad) når nasjonal transportplan legges fram over påske, for Senterpartiet kan ikke være bekjent av fylkesveier velegna for minigolf!

 

BLÅBLÅ VIND OVER SØRLANDET

Etter forrige valg er Sørlandet innhyllet i en blåblå vind. Eller kanskje det er mer rett å si blå tåke? Harberg og Godskesen har jo en tendens til å stikke seg unna ubehagelige utfordringer. For hva kan regionen forvente på samferdsel av en blåblå regjering, hvis slike meningsmålinger skulle slå til?

I januar kom løftende på løpende bånd. E18 og E39 skulle bygges så fort som bare det. Rett nok sa man i Agderposten at man skulle nedprioritere E39 til fordel for E18, og omtrent motsatt uttalelse i Fædrelandsvennen. Så ble det skipa til fylkesårsmøte og Erna Solberg skulle virkelig skape halleluja for samferdsel på Sørlandet. Det endte stort sett med vage uttalelser, men en ting valgte man å være konkret på: Høyre vil prioritere de mest samfunnsøkonomiske veiprosjektene.

Hva innebærer dette for Sørlandet? Kanskje noen utbedringer innenfor kommunegrensa i Kristiansand, men i Høyre sine samfunnsøkonomiske kalkulatorer er det nok mer folkerike områder som stikker av med midlene. Da vil det være mer samfunnsøkonomisk å bygge en 8-felts motorvei mellom Oslo og Bærum, enn å få gul midtstripe på Rv. 9 til Hovden. Og hva vil skje på hverdagsveiene våre? Fylkesveiene våre med et etterslep i Aust-Agder på 1,5 mrd? Og når en trafikkulykke gir økning i Brutto Nasjonal Produkt, da er det kanskje ikke rom for å redde liv på E18 mellom Tvedestrand og Arendal heller?

Fremskrittspartiet har lovet å fjerne bompenger. Høyre lover å holde handlingsregelen. Det uunngåelige blåblå kompromisset vil være mindre penger til vei. Selv i opposisjon har ikke Høyre klart å vise en større samferdselssatsning enn det Senterpartiet faktisk har gjennomført. Så husker vi også at sist Høyre var i posisjon valgt man skattelette, og ikke samferdsel. Det er på tide at Svein Harberg begynner å svare for hva Høyre vil gjøre, istedenfor å forsøke å tie slike ting i hjel!

For Senterpartiet er det viktig å bygge veier for å sikre folk muligheten til å bo der de ønsker, færre trafikkulykker, bedre levekår og å ta hele Aust-Agder i bruk.

 

AVSLUTNING

 Årsmøte. Det er seks og en halv måned igjen til valget. 190 dager med muligheter for å framsnakke grønn politikk, pragmatiske løsninger, sette dagsorden for fylket vårt og prate med folk om hvordan de ønsker at Aust-Agder ser ut. Vi vet at det er ”itj no som kjæm ta sæ sjøl” og at vi er utfordrere. Vi kan også enes om at det trengs fornyelse av Aust-Agder sin Stortingsbenk.

Det har betydning for Aust-Agder at det blir en Senterpartirepresentant som kommer på Stortinget, og ikke bare enda en Høyremann eller en ny runde med Frp. Senterpartiet er klar til å utgjøre en forskjell for Aust-Agder, og jeg gleder meg å være gjestende Stortingsrepresentant til et hvert lokallag i fylket innen neste Fylkesårsmøte!