Meny
Bli medlem

Kuttene i psykiatrien må stoppes!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det er i dag sendt brev til Helse Sør-Øst med kopi til helseministeren: Telemark Senterparti er alvorlig bekymret for kuttene som psykiatrien i Telemark nå pålegges. Sykehuset Telemark skal spare 200 millioner kroner, og psykiatrien får en stor del av kuttene. Det er allerede redusert antall døgnplasser i Nedre Telemark og det jobbes med konkrete planer om å legge ned Notodden eller Seljord DPS. Dette mener vi er uakseptabelt! Brevet har følgende ordlyd:

Til:
Helse Sør-Øst RHF

 

Kopi:
Helseminister Jonas Gahr Støre

 

                                                                                                                                                             Bø, 02.09.2013

Kuttene i psykiatrien må stoppes!

Telemark Senterparti er alvorlig bekymret for kuttene som psykiatrien i Telemark nå pålegges. Sykehuset Telemark skal spare 200 millioner kroner, og psykiatrien får en stor del av kuttene. Det er allerede redusert antall døgnplasser i Nedre Telemark og det jobbes med konkrete planer om å legge ned Notodden eller Seljord DPS. Dette mener vi er uakseptabelt!

Skal Telemark ha et godt og desentralisert tilbud innen psykiatri må tilbudet både i Grenland, på Notodden og i Seljord opprettholdes. Tanken bak de distriktspsykiatriske sentrene er å gi behandling nærmest mulig pasienten. Kutt på 12 millioner kroner for Notodden og Seljord DPS vil i klartekst bety at den ene legges ned. Dette vil tilsvare rundt 20 færre årsverk, noe som vil rasere psykiatritilbudet i Øvre Telemark, fjerne et helt fagmiljø med god kompetanse fra området og svekke tilbudet til pasientene i lang tid fremover.

Disse kuttene strider klart mot nasjonale føringer om at det skal satses på psykiatri og psykisk helse. NAV og andre deler av det offentlige jobber hver dag for å få mennesker i arbeid. Flere av disse, og stadig flere unge, sliter psykisk. Det er ikke akseptabelt at statens egne helseforetak foretar kutt i sine tilbud som direkte vil motvirke arbeidet som gjøres i andre deler av det offentlige!

Samhandlingsreformen vil etter hvert kreve mer av kommunene, spesielt når det gjelder forebygging på dette feltet. Men, det står ikke klart noe tilbud i kommunene i dag til å erstatte slike enorme kutt i psykiatritilbudet fra statens side. Det å kutte i og sentralisere døgnplasser er helt feil sted å begynne om man ønsker å opprettholde og videreutvikle et godt psykiatritilbud i hele Telemark!

Telemark Senterparti krever at kuttplanene innen psykiatrien i Telemark stoppes umiddelbart, og ber om en tilbakemelding på hvordan helseforetaket ser på saken. Siden disse kuttene strider mot nasjonale satsinger sendes kopi til helseministeren.

 

Med vennlig hilsen

 

Telemark Senterparti

Anne Nora Oma-Dahle                                                                               Beate Marie Dahl Eide

Fylkesleder                                                                                                      Stortingskandidat