Meny
Bli medlem

Kutter i blinde der smerten er størst?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Hvor lenge skal Arbeiderpartiets frykt for granskning av kommunalt pengeforbruk være styrende i Nissedal? Jeg håper at flere lokallag kan endre kurs og støtte Nissedal Senterparti sitt ønske om en gjennomgang av økonomien i kommunen - utført av eksterne fagfolk. Innbyggerne burde kunne være trygge på at deres skattepenger er forvaltet og brukt på en ansvarlig og nøktern måte. Denne trygghet ønsker Nissedal Senterparti å gi innbyggerne i Nissedal Kommune i den neste valgperioden.

 Leser i nettutgaven av VG i dag at ordfører i Nissedal Halvor Homme (ap) varsler kutt i skole og eldreomsorg - de to viktigste tjenestene kommunen leverer til sine innbyggere. I 2014 fremmet Senterpartiet et budsjettforslag hvor hovedelementet var en ekstern gjennomgang av pengeforbruket i Nissedal Kommune. En slik gjennomgang hadde gitt oss svar på om kommunen har mulighet til å spare penger uten å ramme innbyggerne, og samtidig få kartlagt hvor vi eventuelt kan spare penger uten større kutt i tjenestetilbudet. Forslaget fra Sp fikk støtte fra FrP i kommunestyret, men ble beklageligvis nedstemt av Ap, KrF og H. Det er nå åtte måneder siden ordføreren og hans samarbeidspartnere vedtok budsjettet, der økonomisk ansvarlighet ble utelatt. I løpet av disse åtte månedene har kommunestyret vedtatt å innføre eiendomsskatt, og de har også vedtatt å

omfordele det statlige integreringstilskuddet for flyktninger for å dekke kommunalt overforbruk. 

Ian Parry-Jones

2.kandidat Nissedal Senterparti.