Meny
Bli medlem

Kva slag borgarleg regjering kan me få?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Høgre held fram å segle i medvind gjennom valkamp, sjølv om det har butta noko i mot i det siste. Strategien synast å sitte stille i båten. Dei har ikkje framstått som eit offensivt opposisjonsparti som kjemper for å erobre regjeringsmakta. Dei er i ein defensiv posisjon der dei forsvarar gode meiningsmålingar. Det gjer dei sårbare skriv Anne-Nora Oma Dahle, fylkesleiar og 2. kandidat for Telemark Senterparti.

 

Meiningsmålingane spriker. Fleirtal saman med FrP er truleg Erna og Høgre sitt mareritt. Høgre vil halde alle dei fire borgarlege partia saman. Venstre og KrF vil ikkje delta saman med FrP. Det kan ende med ei blå-blå mindretalsregjering, som må forhandle med V og KrF i Stortinget. FrP vil berre støtte ei regjering dei sjølv er ein del av.

 

Ved å stemme på eit av dei fire i den blå leiren, veit du lite om kva slag regjering du endar opp med!

 

Resultatet kan få store konsekvensar for kommune-Noreg! Skatteutjamning til skattesvake kommunar kan bli reversert! Småkommunetilskotet kan bli fasa ut! Privatisering av velferdsordningar i stort omfang! Endringar i sjukelønnsordninga? Ny pensjonsreform? Store endringar i landbrukspolitikken! Skal Noreg med i EU?

Ved å stemme på eit av dei raudgrønne partia, veit du kva slag regjering du får. AP,  SV og SP er tydeleg på å fortsette å ta ansvar med ein ny periode med raudgrøn regjering. Velferdsordningar, skule & utdanning, samferdsel, norsk mat, miljø og EU.

Ja til ein ny periode med raudgrøn regjering!

Telemark trenger Senterpartiet og Beate Marie Dahl Eide på Stortinget!