Meny
Bli medlem

Kvinner kan! Lokalvalget 2015

Sist endret: 27.09.2020
Leder i Senterkvinnene, Beate Marie Dahl Eide, er svært godt fornøyd med programmet, og tror både nye og erfarne lokalpolitikere vil finne interessante og lærerike poster. Beate Marie oppfordrer alle engasjerte damer om å ta turen til Oslo for å møte andre listekandidater, og bli best på sakene Senterpartiet skal vinne valget med!

HER FINNER DU DETALJERT PROGRAM OG PÅMELDINGSSKJEMA

Fredagsunderholdningen
Samlingen starter fredag kveld. Da vil stortingsrepresentant Heidi Greni oppdatere oss på kommunereformen og Senterpartiets politikk her. Ellers vil det bli tid til å bli kjent og ha det sosialt.

Trygve og damene
Lørdagen startes med partileder Trygve Magnus Slagsvold Vedum, som skal motivere og inspirere de kvinnelige listekandidatene før de skal ut i valgkampen, og bidra til at Senterpartiet blir landets 3. største parti!

Senterpartiets utdanningspolitiker på Stortinget, Anne Tingelstad Wøien, vil snakke om skolepolitikk og fortelle hvordan Sp kan bli et skoleparti lokalt. Deretter er det klart for stortingsrepresentant og tidligere partileder Liv Signe Navarsete. Hun vil dele av sine erfaringer fra lokalpolitikk i Sogndal til statsråd og storting.

Verdens miljødag
Senterpartiet vil markere miljødagen over hele landet lørdag 6. juni. Konferansedeltakerne vil bidra til partiets markering i Oslo som en del av konferansen. Som en forlengelse av dette vil Fagansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, snakke om det grønne skiftet og hvordan man kan jobbe med klima- og miljøpolitikk lokalt.

Praktisk politikk
Politiske møter og prosesser har sitt eget språk og kultur, og mange kvinner kan føle seg litt usikre i møte med politikken. På «Kvinner kan» vil ordfører i Sigdal Kari Ask og ordfører i Karasjok Anne Toril Balto holde et «lynkurs» i lokalpolitikk og rollen som lokalpolitiker.  Her får man lært om praktisk møtegjennomføring, ord og uttrykk i politikken, hvordan jobbe frem en sak, saksgang og kommunale planer og rollen som lokalpolitiker. Det blir også kurs i mediearbeid ved Erlend Fuglum (tidl. leder i Senterungdommen og statssekretær i KRD)

Nettverk
Noe av det viktigste med slike samlinger er å skape gode nettverk rundt listekandidatene våre, slik at de kan gå ut i valgkampen med en ekstra trygghet og «guts»!. Samlingen skal ikke bare være en faglig arena, men også en sosial arena for nettverksbygging og fellesskap, sier Senterkvinneleder Beate Marie Dahl Eide.

Sett av helga og meld deg på i dag!