Meny

Kystsamfunnene rammes av de offentlige budsjettkuttene.

Sist endret: 16 03 2017

Fylkesrådets budsjettframlegg er en dårlig julegave til kystsamfunnene i Nordland. De som bor der blir direkte skadelidende når de rammes av kutt i kollektivtilbudet. Rådets pessimisme er egnet til å skape uro i befolkningen. Tilliten til politikerne er neppe egnet til å styrkes gjennom saksbehandlingen vi har vært vitne til i høst.

                                                          

 

FYLKESRÅDETS PESSIMISME RAMMER KYSTEN.

 

Fylkestinget har vedtatt budsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 -2018. Fylkesrådet hevder at overføringene fra staten reduseres dramatisk og at prisene på f.eks. hurtigbåter og ferger øker svært mye.

Kystsamfunnene må derfor være forberedt på harde kutt i årene fremover.

Sp er enig i at den blåblå regjeringa med støttepartiene Venstre og Krf har sviktet distriktene.

Men Fylkesrådet som består av Ap, Høyre og Krf overdriver og legger til grunn en pessimisme som skader kysten og distriktene.

Fylkeskommunen har omlag 2 milliarder kr i lån. I budsjettet beregnes det 4 prosent rente.

Dessuten er det et rentefond som begynner å bli betydelig. Senterpartiet mener at det ikke er nødvendig å budsjettere med mer enn 3 prosent rente. Dermed kan mange nedskjæringer av fergetilbud og hurtigbåttilbud avverges.

Norges bank vedtok på siste styremøte ei signalrente på 1.5 prosent.  Jeg antar at faktisk rente pr dato for fylkeskommunen er under 2.5 prosent.

Økonomene, alle som en, -  mener at den lave renta vil holde seg i flere år fremover.

 Under behandlingen av budsjettet for 2015 hevdet Høyres talsperson at vi bør ta høyde for ei alminnelig rente på 5 – 6 prosent.

Vel nok har vi fått ei regjering som ikke verdsetter distriktene, men det må være måte på dårlige argumenter!

Når nå oljeinntektene svikter, vil distriktsnæringene bli enda viktigere.

 

Jon Tørset.

 Gruppeleder for Sp