Meny
Bli medlem

La folket avgjøre ? JA til folkeavstemning

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Hvis noen er redde for resultatet av en folkeavstemning, ja da har de ikke trua på sine saker eller folket.

Regjeringen sier at den vil spre makt og bygge samfunnet nedenfra. «Enkeltmennesker, familier, organisasjoner og lokalsamfunn skal få større innflytelse over saker som angår dem selv og over samfunnsutviklingen» (Stortingsmelding 14 Kommunereform – nye oppgaver til større kommuner). Men, å si JA eller NEI til kommunesammenslåing det skal ikke folk få lov til. Det mener i hvert fall Høyre og flere med dem.

En eventuell spørreundersøkelse kan, hvis en vil, gi det svaret en ønsker. Så hvordan kan vi da stole på at en spørreundersøkelse formet av regjeringa er nøytral? Hva er galt med et JA eller NEI? Gir det for lite rom for tolkning? Hvis noen er redde for resultatet av en folkeavstemning, ja da har de ikke trua på sine saker eller folket.

Vi gikk ikke til valg på en eventuell kommunesammenslåing ved sist valg. De færreste stemte på oss for hva vi mente om en ny større kommune. Det er faktisk slik i dag at i flere kommunestyrer er det partigrupper som har representanter som er for og representanter som er i mot en kommunesammenslåing. Så en partigruppe er ikke nødvendigvis det samme som JA eller NEI.

Alle mener at innbyggerne er kompetente til å stemme i både fylkestings-/kommunevalg og stortingsvalg. Ja, da er innbyggerne våre absolutt kompetente til å si JA eller NEI til en ev. ny kommune. Vi har trua på folket!

Senterpartiet i Gausdal, Ola Kleiven

Senterpartiet i Lillehammer, Hilde Jorunn Hoven

Senterpartiet i Ringebu, Turi Elise Kaus

Senterpartiet i Øyer, Marthe Lang-Ree