Meny
Bli medlem

La Grenland lade!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
I desember 2014 fikk jeg en elbil til jul. Nå var det i grunn ikke jeg som fikk den, men det var en gave fra familien til familien. Jeg kan heller ikke kjøre bilen selv, for den saks skyld. Det kommer nok med tida. Likevel var det jeg som jublet høyest. Jeg hadde brukt det siste halvet året på å overbevise foreldrene mine om at vi burde kjøpe en elbil. Hvorfor? Jo, fordi jeg ville kunne øvelseskjøre og bli kjørt på uten å føle at jeg skada miljøet.

 Likevel fant jeg ut at argumentene mine ikke holdt i seg selv. Men om en la til det argumentene om at elbilen var billig i drift, relativt billig å kjøpe og lettvint i bruk fant vi til slutt ut at det var mulig å kjøpe en ny bil.

Etter kort tid med familiens nye medlem, en hvit Nissan Leaf, var alle fem frelst. Vi innså fort hvor mye vi faktisk kjører rundt i nærmiljøet. Fossilbilen ble stående. Den «korte rekkevidden» til elbilen ble sjeldent et problem. Vi ble veldig flinke til å fortelle videre hvorfor vi mente andre burde kjøpe elbil når de skulle kjøpe ny bil. Etter et halvt år fikk jeg for første gang høre at markedsføringa ga resultater. «Du har inspirert meg til å kjøpe elbil! Det går nok litt på samvittigheten, men jeg har jo også innsett at elbilen fyller alle kravene i hverdagen min». Storfornøyd var jeg over at vi hadde fått overbevist noen! Likevel kan en ikke stoppe etter én person, når det er 4.95 millioner igjen…

I dag er det over 50.000 elbiler i Norge, men kun 500 av dem er i Telemark. I Akershus kjører det 8000 elbiler på veiene. Vi har et stykke igjen å gå. Spørsmålet om ladning, batterikapasitet og rekkevidde er i stor grad avgjørende for om folk velger å kjøpe elbil. I Skien har vi én hurtigladestasjon. Resten av Grenland er heller ikke veldig mye sterkere. Om folk skal tørre å kjøpe elbiler er vi også avhengig at de har en infrastruktur å forholde seg til. En som er mest mulig lik den en kjenner fra fossilbilen. Det er viktig at vi også i Skien kommune tør å satse på utbygging av infrastruktur, og da aller viktigst; hurtigladere.

Verden har vært gjennom fem innovasjonsbølger og er på veg inn i den sjette. De tidligere bølgene har vært med på å utvikle det moderne velferdssamfunnet hvor vi har petroleum, elektrisitet, informasjonsteknologi, og alt som fører med. Dette har vært utrolig viktig for å komme hit vi er i dag, men har også ført til at vi lever en luksuriøs livsstil som ikke er veldig bærekraftig. Vi kommer derfor inn i den sjette fasen; Den grønne bølgen. Bærekraftsbølgen, hvor målet er å kunne leve med en tilnærmet lik standard som i dag, bare grønnere.

For å få til et grønt skifte krever det at to tredjedeler av verdens gjenværende fossile energiressurser forbli i bakken, samtidig som en er avhengig av stadig mer energi. Det krever at en tør å satse på de fornybare energikildene som vannkraft, solenergi og skog. Det krever også at folk har muligheten til å utnytte disse energikildene framfor de fossile, blant annet for å komme seg rundt. Derfor må Skien kommune vise folk at en både kan kjøpe og kjøre en elbil uten å være redd for at infrastrukturen ikke strekker til!