Meny
Bli medlem

La kua fortsatt ha det gøy!

Sist endret: 27.09.2020
Jeg leste nettopp et stykke publisert av NOAH som jeg lot meg inspirere av, under tittelen «Kua mi vil ha det gøy». De pekte på den viktige beiteretten for kyr, som skal sikre dyrene noen deilige uker med friluft i året.

Rundt omkring i det ganske land bruker bøndene mye tid på å legge til rette for mye mer beiting enn det beiteretten krever. Fordi de er glad i dyrene, de ser at dyrene trives og at de holder seg i form. Det gjør også bonden glad. Selv om det er mye å se etter og holde ved like. Beiter som gjerdes og vedlikeholdes, stadige skifer av beite, og tilgang på friskt vann for å nevne noe.

Da er det trist når NOAH (som ganske riktig skal tale saken til de få dyrene som ikke har det bra) trekker fram enkelttilfeller der beiteretten ikke overholdes og prøver å framstille det som at dyrene i Norge ikke har det godt.

Jeg skulle ønske NOAH kunne tale alle dyrenes sak, og tenke på hva slags landbruk vi skal ha i framtiden for at dyrene fortsatt kan ha det så godt som de har det i dag. Med lange beitesesonger ute i den norske sommer og med tilgang på gode friske beitearealer. Da kan vi ikke ha en økonomi som gjør at det er billigere å kjøpe importert kraftfor enn å bruke egne ressurser. Det må være lønnsomt å beite. Og vi må sørge for at vi beholder et desentralisert landbruk som muliggjør gode beitearealer. Signalene regjeringen gir om stadig mer priseffektiv matproduksjon, og med jordbruksoppgjør som favoriserer de større brukene, vil tvinge fram store besetninger i de sentrale jordbruksområdene. Og da blir det ikke lenger lett å finne gode beitearealer i nærheten. Det vil samtidig føre til at store deler av det areal som i dag brukes av små og mellomstore bønder går tapt og verdifulle arealer gror igjen. Arealer som dyrene fortsatt skulle ha beitet og kost seg på.

Beitekravet er viktig for dyrene og dyrenes helse og trivsel. Jeg håper NOAH kan jobbe sammen med oss for å sikre at vi beholde beitekravet. Så kua fortsatt kan ha det gøy!

Gunvor Birkeland
Senterpartiets 1. kandidat til fylkestingsvalget