Meny
Bli medlem

La oss få velge selv!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Jeg lar meg forundre, kanskje spesielt over at en del ordførere og lokalpolitikere tilsynelatende har gått på limpinnen, og villig stiller opp på dette statlige trimprogrammet som skal gjennomføres med høy puls, skriver Jan Thorsen.

 

Norske kommuner forbereder seg nå for den store debatten om hvordan framtidas kommunestruktur skal være. Mange politikere, både på sentralt og lokalt nivå, nærmest bobler over av energi og virketrang for å komme i gang med det store reformarbeidet, skjønt vi vet svært lite om hva reformen egentlig vil innebære. Bortsett fra at det skal gjennomføres kommunesammenslåinger i en størrelsesorden som nasjonen aldri før har sett maken til. Skal vi tro en del politikere er det ikke måte på hvilke oppgaver kommunene kan klare, hvilken frihet kommunene skal få og hvilket ansvar som skal overføres kommunesektoren, bare kommunene opptrer ansvarlig og blir store nok. Jeg lar meg forundre, kanskje spesielt over at en del ordførere og lokalpolitikere tilsynelatende har gått på limpinnen, og villig stiller opp på dette statlige trimprogrammet som skal gjennomføres med høy puls.

Jeg vet jeg høres ut som en gretten og ferdig gammal gubbe. Det får så være, men jeg sliter skikkelig med å motivere meg for denne «treningsøkta» som Regjeringen og Stortingets flertall legger opp til. Hvorfor? Først og fremst fordi den blå regjeringen og deres medsammensvorne ikke gir kommunene noe reelt valg. Kommunene har fått klar beskjed; det skal gjennomføres sammenslåinger, om så med tvang. For de kommunene som ikke måtte ønske seg en partner, vil staten fungere som et slags ekteskapsbyrå. Virkemiddelet vil imidlertid ikke være tilbud, men pålegg og tvang. Jeg lar meg og forundre over at ikke flere ordførere og lokale folkevalgte reiser seg og sier et klart nei til dette premisset for reformen. Det kan selvsagt bunne i at de samme ønsker sammenslåinger velkommen og godtar bruk av tvang, men da bør de fortelle det til folket og ikke skjule seg bak fraser som «vi har ikke noe valg, staten har bestemt»!

Undertegnede er ingen prinsipiell motstander av kommunesammenslåinger, ei heller det partiet jeg representerer, - Senterpartiet. Eventuelle kommunesammenslåinger må imidlertid tuftes på seriøse utredninger.  Utredningene må synliggjøre hva som skal være kommunenes framtidige oppgaver, de må vise hva som vil være fordeler og «oppsider» og de må synliggjøre eventuelle ulemper og «nedsider». Med grunnlag i slike utredninger må kommunene frivillig få bestemme om de ønsker sammenslåing eller ikke. Dette er Senterpartiets posisjon ved inngangen til debatten om kommunestruktur, og for Senterpartiet handler dette om å ta folkestyret og lokaldemokratiet på alvor! Regjeringen uttaler at kommunene skal få større frihet gjennom den planlagte reformen, denne friheten skal om nødvendig på føres med tvang. Det låter rart.