Meny
Bli medlem

Lærere, tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør!

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Ved å vedta tilbakevirkendekraft for kompetansekrav for lærere har regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre nok en gang lagt seg ut med lærerne. Jeg beklager at Arbeiderpartiet også har valgt å stille seg slik. I den anledning synes jeg det passer å skrive om et velkjent sitat til: Lærere, tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.

av Anne Tingelstad Wøien, 
Stortingsrepresentant (Sp) 

I månedsvis har tusenvis av lærere protestert etter at et flertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og Arbeiderpartiet vedtok at alle lærere skal ha et visst antall studiepoeng for å være kvalifisert til å undervise i norsk, matematikk eller engelsk. Kravet er gitt tilbakevirkende kraft uavhengig av hvor lenge de har undervist i skolen. Det manglet ikke på advarsler før loven ble vedtatt i fjor, men Senterpartiet var det eneste partiet som stemte i mot. Siden da har vi sammen med lærerne forsøkt å endre vedtaket, dessverre uten å lykkes.

Å heve kompetansen i skolen og å stille strengere krav til kompetanse er noe alle parti er for, men etter Senterpartiets mening var det unødvendig å gi kompetansekravene tilbakevirkende kraft. Med god finansieringsordning for videreutdanning hadde vi oppnådd den kompetansehevinga vi ønsker uansett.

Senterpartiet mener flertallet ikke har tatt inn over seg konsekvensene vedtaket vil få. Hva slags videreutdanning skal lærerne egentlig ta? Om en lærer på barnetrinnet har kvartårsenhet (15 studiepoeng) i norsk fra allmennlærerutdanning på 90-tallet. Hvilke deler av nåværende 30 studiepoeng i norsk 1-7. trinn kvalifiserer disse 15 studiepoeng for? Et høyst relevant spørsmål er om denne, og flere, lærere faktisk må begynne helt på nytt selv om de har 20 års erfaring.

Hva med matematikklæreren med 30 studiepoeng i matematikk fra gammel lærerutdanning, der høgskolen sier at det vil være et stort faglig hopp og svært krevende å begynne på matematikk 2, for 5.-10. trinn? Læreren blir i stedet anbefalt å starte med matematikk 1, for 5-10. trinn. Det vil si at læreren må begynne helt på nytt. Nyutdannede lærere uten fast tilsetting vil også måtte ta mer utdanning, men neppe bli prioritert fra kommunene dersom de har mange med flere års erfaring som må slippe til først. En lærer med utdanning fra før 2014 vil risikere å ikke bli foretrukket dersom han skulle ønske å bytte arbeidsplass. Hvem vil vel ansette noen som må påkostes studiepoeng? I tillegg risikerer vi at mange lærere velger å gå av med pensjon før ordinær pensjonsalder for å spare kommunen for utgifter til utdannelse på tampen av yrkeslivet.

Dette er praktiske eksempler som både skoleeiere og lærere fra nå av må slite med.
Senterpartiet har i Stortinget gitt regjeringen og flertallet anledning til å vurdere saken på nytt flere ganger, men vi har blitt nedstemt hver gang. Selv om H, Frp, V og Ap gjør sitt beste i å få det til å framstå som om de har ordnet opp i saken, så vil ikke dagens vedtak endre faktum: Erfarne lærere sin kompetanse er nå underkjent.

Vedtaket nå viser tydelig at Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet ikke har tatt innover seg hvordan vedtaket de var sammen om i juni i fjor kom til å slå ut. Det er urovekkende, men det er jo tross alt over et helt år til neste stortingsvalg, og lærere er kjent for å ha store hjerter. Likevel: lærere, tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør!
 

(Leserinnlegget er også på trykk i Lister 04.08.16)