Meny
Bli medlem

Lærlinger og arbeidsmarked

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Det er nødvendig med en systemendring i opplæring av yrkesfagselever. Lærlingene bør være knytta til skolen sin. Skolen/ fylkeskommunen må bistå aktivt for å skaffe læreplasser

I Oppland er det pr.1. Oktober i år 1345 løpende lærekontrakter. I tillegg er det ca. 170 reelle søkere som ikke har fått læreplass. Dette til tross for at Oppland fylkeskommune har gjort mye for å bedre forholda, og det er færre uten læreplass ii år enn det har vært tidligere. Tallet må allikevel sies å være altfor høyt. Med utgangspunkt i løpende lærekontrakter nå, er det altså over 10 prosent som ønsker læreplass, men står uten. Det er naturlig for oss å bruke Opplandstall. Bildet er ikke mye annerledes i andre fylker.

Disse ungdommene - som ikke er elever lenger - faller lett mellom mange stoler. I et krevende arbeidsmarked skal disse 18 åringene i stor grad både søke og finne læreplass sjøl. De konkurrerer også ofte med voksne gjestearbeidere. Ungdommene har i tillegg mista skolenettverk, klassekamerater, kontaktlærer, sosiallærer, rådgiver og helsetjeneste. Det finnes mye statistikk som viser at frafallet på yrkesfag er høyt.  Problemstillingen er sammensatt, men noe av frafallet bør det ut fra nevnte årsaker, ikke være så vanskelig å forstå.

I Aftenposten 2. September uttaler NHO direktør Svein Oppegaard blant annet: " Når både interessen for yrkesfag, antall læreplasser og antallet som gjennomfører er synkende, får ikke norske bedrifter kontinuitet i sin kompetanseutvikling." Han ønsker også strengere regler for bruk av lærlinger i offentlige oppdrag.

Dette er sikkert helt rett. I Dagens Næringsliv 20. oktober skriver adm.direktør i Bedriftsforbundet Lars- Erik Sletner under overskrifta: "Yrkesfagene er glemt " Han er opptatt av at bedriftene får for små tilskudd for å drive opplæring. Det er også et viktig poeng.

Det er nødvendig med en systemendring i opplæring av yrkesfagselever. Lærlingene bør være knytta til skolen sin. Skolen/ fylkeskommunen må bistå aktivt for å skaffe læreplasser. Lærlingene bør følges opp av lærere som kjenner dem fra skoleåra. Samarbeid skole/ bedrift må være én selvfølge. Tilskudd til lærebedrifter bør økes, det koster å drive god opplæring. Lærlingene bør beholde elevstatus med de rettigheter og plikter det medfører til læretida er slutt. Viktigheten av yrkesfag blir ofte nevnt i festtaler. Det er på tide med konkrete tiltak.

Styret i Oppland Senterkvinner.

Inger S. Enger

Turi Elise Kaus

Kjersti B. Fremstad

Marit Fosså

Tone Meisdalen