Meny
Bli medlem

Laila Melkevoll på Landås , Sps 2. kandidat til bystyret, brenn for det gode nabolag

Sist endret: 27.09.2020 #Bergen
Laila Melkevoll, bur på Landås er 37 år og mor til ein. Ho har Mange verv innan frivillig kulturliv, likar å synge og og er glad i verdien av oppveksten på gard i Oldedalen. Brenn for gode nabolag.

Grøn by, levande bydelar og små skilnader

Sp er sentrumspartiet som ynskjer eit nytt byråd.

Sp er levande opptatt av å gjere byen grønare, få ei betre byutvikling og redusere skilnadene mellom folk. 

Senterpartiet vil

 • redusere ventelistene i kulturskulen

 • sikre gode idrettsanlegg i alle bydelar, prioritere barne- og ungdomsidretten

 • sikre frivilligheten gratis bruk av idrettsanlegga

   

 • byggje bybane til alle bydelar, først til Åsane.Bryggen skal bli bilfri

 • la sykkelen sleppe fram

 • ha eit aktivt urbant landbruk

 • bygge opp gastronomibyen Bergen gjennom meir bruk av lokale og kortreiste råvarer

 • styrke frivillige lag og organsisasjonar som t.d. «Bærekraftige Liv»

 • innføre nye levande bydelstyre

 • ha skule, helse, barnehage – alt nær oss alle i kvar vår bydel. Ein times fysisk aktivitet kvar dag i skulen og på nytt gi elevane gratis frukt

 • la læraren vere lærar, ikkje kontorarbeidar

   

  Laila Melkevoll, bur på Landås, 37 år, mor til ein, folkevald i Sogn og Fjordane 2003-2009. Mange verv innan frivillig kulturliv, likar å synge og glad i verdien av oppveksten på gard i Oldedalen. Brenn for gode nabolag.