Meny
Bli medlem

Landsstyremøte i Sp 25. august

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har landsstyremøte mandag 25. august kl 11.00 - 18.30 Scandic Hotel Oslo Airport Gardermoen. Politiske innledninger ved Trygve Slagsvold Vedum og leder Marit Arnstad. Kommunestruktur - smådriftsfordeler, nærhet og beredskap blir hovedsak på møtet, der også Senterpartiets 93 ordførere er invitert.

Stad: Scandic Hotel Oslo Airport Gardermoen. Shuttlebuss nr. S55 går fra Gardermoen til hotellet 3 ganger i timen (.00, .20., .40). 

Kjøreplan for møtet:

 

1100-1115           Åpning og konstituering             

 

1115-1200           Tale til landsstyret v/ partileder Trygve Slagsvold Vedum

                              

                             Orientering om stortingsgruppas virksomhet v/ parlamentarisk leder Marit Arnstad

               

1200-1300           Lunsj    

 

1300-1700           Kommunestruktur – smådriftsfordeler, nærhet og beredskap

 Innledning v/ 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe K. Tvinnereim

Hva har den danske kommunereformen ført til i et bredt perspektiv, med vekt på demokratiske konsekvenser v/ Roger Buch, forskningssjef ved Danmarks medie- og journalisthøgskole   

Kommunenes rolle i beredskapssammenheng v/ Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane   

 

  • Haavard Stensvand har vore fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane sidan 2005. Han har bakgrunn frå politiet, og har m.a. vore lensmann, lærar ved Politihøgskulen og etterforskar ved Kripos. Han har stått midt oppe i Lærdalsbrannen, brannen i Gudvangtunnellen, ras og orkanar i åra som fylkesberedsapssjef. Relativ aktiv på fylkesmannsbloggen: http://blogg.fylkesmannen.no/fmsf/?author=51

 

 Heller gode kommuner enn store kommuner v/ Bjarne Jensen, professor ved Høgskolen i Hedmark og tidligere i rådmann i Bergen og Kristiansand

  • Bjarne Jensen (født 1944) er professor i økonomi (forvaltningsøkonomi) ved Høgskolen i Hedmark. Jensen er ansvarlig for faget forvaltningsøkonomi, som inngår i masterprogram i offentlig styring og ledelse (MPA). Jensens forskning er konsentrert om offentlig økonomi, finansiering, styring og organisering særlig knyttet til kommune- og helsesektoren og forholdet mellom egenregi og bruk av markedsstyring. Siden 2012 har professor Jensen vært fagredaktør for Fagbladet Økonomi og Samfunn. Fra 1994–2006 var Jensen ansatt som administrerende direktør for Kommunekreditt Norge AS. I perioden fra 1999 til 2006 var han tilknyttet konsernledelsen i Eksportfinans, et selskap som finansierer norsk eksportvirksomhet mot offentlig garanti eller bankgaranti. I årene 1990–1994 var Jensen rådmann i Bergen kommune. Han kom da fra stillingen som rådmann i Kristiansand kommune (1985–1990). I 1968/69 og 1972–1974 var Jensen konsulent/førstekonsulent i Planleggingsavdelingen og Økonomiavdelingen i Finansdepartementet og Plan - og utredningsavdelingen i Sosialdepartementet.

 Debatt

Behandle uttalelse

               

1700-1715           Pause  

 

1715-1815           Rekruttering, nominasjon og medlemspleie

                             

 Innledning v/ 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe

To eksempler på lokal nytenkning

                               v/ lokallagsleder Lisbeth Glittum, Bamble i Telemark

                               og fylkesleder Bengt Fasteraune, Oppland

Debatt

 

1815-1830           Avslutning v/ partileder Trygve Slagsvold Vedum