Meny
Bli medlem

Lar lærlingene ta regninga for økt lærlingtilskudd

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen fremmer forslag om å behovsprøve borteboerstipendet for lærlinger mot lærlinginntekten. Forslaget innebærer at lærlinger som har en inntekt over 13 000 kr brutto/mnd får redusert bostipend. Dette vil ramme så mange som en tredjedel av lærlingene. For disse vil 60 % av brutto månedslønn over inntekstsgrensa gå til fradrag i bostipendet. Det får 2. nestleder i kirke,-utdannings, og forskningskomiteen Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet til å reagere.

 

-          Dette er uakseptabelt! Mange lærlinger i distriktene som har vært så heldige å få seg en læreplass må flytte på  hybel, det blir da helt feil og urettferdig at disse skal pålegges ekstra boutgifter  mens de som fortsatt kan bo hjemme ikke må ta av lønna si for å bo, sier Tingelstad Wøien.
 
-          Dette er nok et eksempel på at den blåblå regjeringen ikke er opptatt av at det skal være liv laga for folk utenfor sentrale strøk. Dette er ikke noe løft for yrkesfagene, det er tvert i mot nok en nedgradering av folk som ikke bor sentralt nok, sier Tingelstad Wøien.
 
Senterpartipolitikeren frykter at dette vil føre til at færre vil velge yrkesfag og at enda flere lar være å fullføre videregående utdanning. 
 
-          Det er noe fullstendig feil når man tar pengene fra lærlingene for å øke lærlingtilskuddet! Senterpartiet etterlyser for øvrig oppfølging av tiltakene Stortinget vedtok for over to år siden. Da ble det vedtatt at elevene skulle kunne veksle mellom skole og bedrift fram mot fagbrevet. Regjeringen har så langt kun satt i gang forsøk med en slik vekslingsmodell. Regjeringen kaster her bort verdifull tid for yrkesfagelever som ville hatt nytte av en mer fleksibel opplæring, sier Tingelstad Wøien som mener fylkeskommunene må settes i stand til å ta kostnadene ved nye og mer fleksible modeller.
 
-          De klarer det når det skal kombineres lærlingtid og allmenne fag, da må en jammen klare det når man skal kombinere lærlingtid med ordinære fellesfag også, avslutter Tingelstad Wøien.
 
Provenyvirkningen på statsbudsjettet er 21 mill. kr.