Meny
Bli medlem

Ledige stillinger i Sps stortingssekretariat

Sist endret: 27.09.2020
Det er ledig stilling som utenrikspolitisk rådgiver og som finanspolitisk rådgiver i Senterpartiets stortingssekretariat, begge med søknadsfrist 1. august 2014. Stortingssekretariatet har ca. 15 ansatte og er sekretariat for Senterpartiets stortingsgruppe.

 

Finanspolitisk rådgiver

Til stillingen ligger ansvar for å arbeide med saker som er til behandling i finanskomitéen, utarbeide notater til behandling av politiske saker i Senterpartiets gruppemøter og i andre fora i Senterpartiet, samt bistå ledelsen og øvrige stortingsrepresentanter i å utarbeide bakgrunnsnotater, argumentasjon og retorikk til innledninger og debatter i ulike sammenhenger. Rådgiveren skal bidra til at stortingsgruppas virksomhet blir synliggjort gjennom ulike kanaler og på ulike plattformer. Til stillingen ligger også ansvar for politisk utviklingsarbeid og utredninger, både innenfor eget fagfelt og på tvers av ulike fagområder i samarbeid med andre. Rådgiveren vil jobbe tett med Senterpartiets medlem i finanskomitéen.

Samfunnsøkonomisk kompetanse på makronivå vil være viktig for stillingen.

 

Som del av en helhetlig vurdering av behov i sekretariatet, vil det være aktuelt å ansette politisk rådgiver innen annet fagområde. Angi gjerne i søknaden om det også vil være aktuelt å bli vurdert for andre fagområder.

Stillingen er et 1 års engasjement med mulighet til forlengelse. Stillingen er ledig fra 15.09.2014.


Stillingen lønnes i lønnsramme for rådgivere i Senterpartiets stortingsgruppe, som p.t. utgjør lntr. 50-68 i Statens regulativ.

Søknadsfrist: 1. august 2014.

Søknaden sendes til: [email protected]


 

Politisk rådgiver – utenriks og forsvar

Til stillingen ligger ansvar for å arbeide med saker som er til behandling i utenriks- og forsvarskomitéen, utarbeide notater til behandling av politiske saker i Senterpartiets gruppemøter og i andre fora i Senterpartiet, samt bistå ledelsen og øvrige stortingsrepresentanter i å utarbeide bakgrunnsnotater, argumentasjon og retorikk til innledninger og debatter i ulike sammenhenger. Rådgiveren skal bidra til at stortingsgruppas virksomhet blir synliggjort gjennom ulike kanaler og på ulike plattformer. Til stillingen ligger også ansvar for politisk utviklingsarbeid og utredninger, både innenfor eget fagfelt og på tvers av ulike fagområder i samarbeid med andre. Rådgiveren vil jobbe tett med Senterpartiets medlem i utenriks- og forsvarskomitéen. Arbeid for andre fagkomitéer vil også kunne tilkomme.

Stillingen er et 1 års engasjement med mulighet til forlengelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.


Stillingen lønnes i lønnsramme for rådgivere i Senterpartiets stortingsgruppe, som for tiden utgjør lntr. 50-68 i Statens regulativ.

Søknadsfrist: 1. august 2014.

Søknaden sendes til: [email protected]

 


For mer informasjon om stillingene kan følgende kontaktes:

Uke 28-29: Generalsekretær Knut M Olsen 922 30 101, eller [email protected]

Uke 30-31: Sekretariatsleder Sigbjørn Gjelsvik 23 31 33 99 / 911 61 675 eller [email protected].