Meny
Bli medlem

Legespesialisering for sentralisering?

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen har varslet en ny legespesialitet for akutt- og mottaksmedisin. Leger som arbeider i akuttmottak skal ha sin egen spesialitet. Forslaget får uforbeholden støtte fra Ap, KrF og Venstre. Legeforeningens president Hege Gjessing er skeptisk, og uttaler at en slik modell ikke passer på de mange små sykehusene her i landet.

Legeforeningens president Hege Gjessing er skeptisk, og uttaler at en slik modell ikke passer på de mange små sykehusene her i landet.

Legeforeningen mener det er bedre å gi tilleggsutdanning i akuttmedisin til leger som er spesialister i blant annet indremedisin (NRK 17/4-15). Mats Gilbert uttaler til Fremover (18/4-15)at forslaget er historieløst og farlig, og kan være en torpedo mot akuttberedskap på lokalsykehusene.

Senterpartiet gir sin fulle støtte til Legeforeningen og Mats Gilbert i denne saken. Egne akuttleger i mottak kan være en god ordning for de aller største sykehusene. Men for de mange små og mellomstore sykehusene, er egne vaktordninger og spesialister i mottak et urealistisk krav og her må kvaliteten sikres på andre måter. Senterpartiet vil advare mot en ytterligere oppsplitting av spesialiteter på sykehus, og krav om flere doble vaktordninger. Vi har allerede spesialister og team på sykehus, inkludert anestesileger, indremedisinere og kirurger, som er spesialister på nettopp akutte sykdommer.

Innføring av en egen ordning med en ny legespesialitet i akuttmottakene er ensbetydende med sentralisering av akuttberedskap. Det kloke valget vil være å høre på Legeforeningen, og  styrke den akuttmedisinske kompetansen hos dagens legespesialister i sykehus, som en tilleggsutdanning.  Alle akuttmottak må dessuten ha beredskap i både indremedisin, kirurgi og anestesi for å sikre breddekompetansen i mottak. Det er et paradoks at Regjeringen fremmer forslag om egne vaktleger i mottak for å styrke den faglige kvaliteten, samtidig som statsråd Høie i sin sykehustale åpnet opp for at halvparten av sykehusene i Norge kan miste kirurgisk vaktberedskap.  

Senterpartiet vil oppfordre Ap, KrF og Venstre til å revurdere sin støtte til forslaget. Vi må utdanne og spesialisere leger til befolkningens behov.  Det er en fallitterklæring om legespesialisering i seg selv fører til sentralisering av helt nødvendig, desentralisert akuttberedskap.

Kjersti Toppe
Stortingsrepresentant
Helsepolitisk talskvinne, Senterpartiet