Meny
Bli medlem

- Legg ned de regionale helseforetakene!

Sist endret: 27.09.2020
Sykehus organisert som bedrifter er og blir feil! Følgene av dette har gitt sterke reaksjoner landet rundt gang på gang. Mange, mange tusen har vært ute i gatene med fakler i protest ? i Arendal 2003, Telemark 2007, Kongsberg 2007, Arendal igjen 2010 og Moss 2011. Nåvarsles det påny aksjoner i Arendal sa Kåre Gunnar Fløystad til Landsmøtet. Listen kunne vært gjort enda mye lengre. Årsaken er helseforetakene, måten en har valgt å organisere sykehusene våre på, i enheter større enn mange kommuner og med et byråkrati som er en kommuniststat verdig.

 

Senterpartiet var i mot sykehusreformen i 2000. Vi er det fortsatt. Det er blitt verre enn vi kunne ane. Fakkel-togenes tid skal nå være over. Utrygghet for helsetjeneste og sykehus må bort. Helseforetakene må bli historie!
 
Sykehusreformen har spilt fallitt. 
 
Derfor er jeg rystet over at programkomiteen legger fram et forslag hvor en går vekk fra det som hele veien har vært vårt primærstandpunkt. At nåværende leder i programkomiteen prøvde å få til det samme i 2009, sier sitt. Da ble det stoppet av landsmøtet. Jeg håper det samme skjer nå.
 
Sykehusdirektøren på Sørlandet lovet og håpet nylig at 2013 skulle bli et fredens år. Få dager senere kom forslagene om sommerstengning og reduksjoner av Barneavdelingen i Arendal. 
 
Prosessen hos oss de siste 10 årene har gitt en systematisk svekkelse av sykehuset.
En av våre aller viktigste offentlige tjenester er ute av de folkevalgtes hender, økonomisk helt på trynet og mangler demokratisk legitimitet!
 
La oss se på sykehus i andre land: Hvorfor skal vi ha noen av de største sykehusene i Europa?
Hvorfor må befolkningsgrunnlaget bak våre sykehus være større enn i mange andre land, når attpåtil vi har de største avstandene?
 
Åslaug Haga ville i 2007 gjøre kamp mot helseforetakene til en hovedsak. Kjersti Toppe er flink, men det trengs mer enn én enslig svale på Stortinget for å få til endringer.
 
Jeg håper Landsmøtet vil gå inn for forslagene fra partiets sykehusutvalg som Marit Arnstad ledet, og stemmefor å oppløse helseforetakene. Deretter vil jeg at hele ledelsen går tungt inn for å gjøre noe med dette. Vi vil ikke ha flere fakkeltog på Sørlandet! Vi må ha lokal politisk styring av sykehusene rundt i landet.
 
Klarer vi ikke få gjort noe med modellen, så må vi i hvert fall få på plass stedlige ansvarlige ledere, slik det er i ethvert fornuftig konsern i næringslivet. Vi må sikre lokalsykehusfunksjonen rundt i Norge.
 
Velgerne våre må få tillit til sykehusene igjen. Senterpartiet har støtte i hele landet for dette synet.