Meny
Bli medlem

- Liberalistisk landbruksmelding gir sentralisert matproduksjon

Sist endret: 27.09.2020
Fredag 9. desember la regjeringen fram stortingsmeldingen om jordbruket. Sp mener regjeringen gjennom denne systematisk bygger ned ordninger som er viktige i jordbrukspolitikken.

 
 
- Regjeringen angriper den norske landbruksmodellen. På område etter område svekkes virkemidlene som er nødvendige for å gi et levende landbruk i hele landet. Konsekvensen av politikken regjeringen legger opp til er en sentralisert matproduksjon, sier Geir Pollestad landbrukspolitisk talsperson i Senterpartiet og leder av Stortingets næringskomite.

Senterpartiet mener videre at regjeringen svekker markedsordningene og derigjennom svekker landbrukssamvirkets rolle i landbruket. Regjeringen foreslår bl.a. å fjerne markedsordningen for korn og egg.
 
- Høyre og FrP fortsetter i denne meldingen sin kamp mot samvirket sin rolle i jordbrukspolitikken. De som har størst grunn til å juble i dag er dagligvarekjedene. Regjeringens forslag om å svekke samvirkeorganisasjonene og bl.a. innføre kontraktsproduksjon er å gå baklengs inn i fremtiden. Det er en grunn til at markedsordningene ble innført i 1930. Å svekke ordningene svekker samtidig bøndenes stilling, sier Pollestad.

Senterpartiet mener dette er en melding for sentralisering av norsk matproduksjon. En slik sentralisering vil føre til mindre utnyttelse av de norske grasressursene, noe som vil gi lavere norsk matproduksjon og sjølforsyning – stikk i strid med Stortingets mål. Et eksempel på sentraliseringstiltak er forslaget om færre melkekvoteregioner.
 
- Dette er et ekstremt dårlig forslag som vil føre til at melkeproduksjonen sentraliseres. Det er ingen tvil om at dette vil føre til at melkeproduksjon basert på grasressursene i distriktsnorge bygges ned til fordel for kraftfôrbasert melkeproduksjon på Jæren, på flatbygdene i Trøndelag og rundt Oslofjorden. Forslaget er en omkamp, som regjeringen tapte i 2014. Senterpartiet synes ikke forslaget har blitt noe bedre siden den gang, sier Pollestad.
Lederen av næringskomiteen sier at det er få nye positive tiltak i meldingen.
 
- Regjeringen mangler en offensiv satsing for å sikre et landbruk i hele landet. Senterpartiet frykter at konsekvensene av en slik politikk er at vi ikke lenger vil ha et landbruk med store og små bruk i hele landet. Vi varsler kamp mot dette liberalistiske angrepet på landbruket. Regjeringens sentralistiske landbrukspolitikk må stoppes, sier Pollestad.  

Senterpartiet mener det blir et svært viktig år for landbruket.
 
- Hvis regjeringen får gjennomslag for sine forslag vil norsk landbruk stå svekket tilbake. Nå blir det viktig for Senterpartiet å få stoppet flest mulig av forslagene som ligger i meldingen, samt legge fram offensive nye grep for å styrke norsk matproduksjon, avslutter Pollestad.