Meny
Bli medlem

Likestilling gir mer mat

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kathrine Kleveland deltok på Bondelagets årsmøte som leder i Bygdekvinnelaget. Hun snakket om likestilling og mat etter at Jan Davidsen hadde hilst årsmøtet.

Leder i Fagforbundet Jan Davidsens snakket på årsmøtet i Norges Bondelag om hvordan skape entusiasme for den norske modellen fram mot valget.

Kathrine Kleveland tok ordet etter innlegget og takket for et engasjert innlegg, og sa at allianser og samarbeid med blant annet fagbevegelsen er viktigere enn noen gang, i en tid der det stadig blir færre bønder for hver forbruker.

Vi må jobbe sammen videre for matsikkerhet og matproduksjon i hele landet. Det er positivt at det fortsatt er politisk vilje i Norge til å produsere mat i hele Norge. Vi vet ikke om dette vil fortsette.

Samtidig er det viktig med det internasjonale engasjement. Ethvert land må få ha kontroll over egen matproduksjon.

I årsmøtet har vi snakket mer om små og mellomstore bruk enn på lenge. Verden får ikke mere mat ved hjelp av GMO eller multinasjonale selskap.

Likestilling er også viktig. Vi har feiret allmenn stemmerett denne uka, og FNs matvareorganisasjon FAO, sier at likestilling vil gi verden mere mat. Det er viktig at vi får flere aktive kvinnelige bønder, det også mer mat til en verden der hver sjette ikke har nok mat.

Det hjelper ikke bare med faglig makt, man vi må også ha politisk makt, sa Jan Davidsen.

Da vil jeg avslutte med å si at om ikke alt trenger å bli større, mener jeg at det er viktig at det rødgrønne samarbeidet blir større fram mot valget.